12 Φεβ 2011

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, "Το ψηφιακό σχολείο",Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση.


"Το ψηφιακό σχολείο"
Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Πολυχώρος Απόλλων Νομαρχίας Πειραιά, 22 και 23 Οκτωβρίου 2011


Στόχοι του Συνεδρίου


Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από μάχιμους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε. στον εκπαιδευτικό χώρο δράσης τους
Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
Να δοθεί βήμα σε μάχιμους εκπαιδευτικούς, να παρουσιάσουν τις θεωρητικές και πρακτικές προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ.

Ποιους αφορά

Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη

Μεταπτυχιακούς φοιτητές του πεδίου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Yποψήφιους διδάκτορες του πεδίου των ΤΠΕ στην ΕκπαίδευσηΕπιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

ΦοιτητέςΦίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση

Φορείς κι Εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στην εκπαίδευση.


Κρίση εργασιών - Κρίσιμες ημερομηνίες
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

α) 1 Μαΐου 2011. Λήξη προθεσμίας υποβολής κειμένων ολοκληρωμένων εργασιών από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους εισηγητές, στην Οργανωτική Γραμματεία: Προώθησή τους από την Οργ. Γραμ. στην Επιστημονική Επιτροπή ως τις 5 Μαΐου 2011

β) Παραλαβή από την Οργανωτική Γραμματεία των απαντήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής, με σχόλια για τους συγγραφείς (προκαταρκτική κρίση). Προώθηση - αποστολή στους συγγραφείς, των σχολίων και των αποτελεσμάτων της πρώτης κρίσης των εργασιών τους, ως τις 20 Μαΐου 2011. Διορθώσεις - όπου προτάθηκαν.

ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

γ) Παραλαβή από την Οργανωτική Γραμματεία των νέων τελικών εγκεκριμένων κειμένων των υποψήφιων εισηγητών μέχρι και τις 30 Μαΐου 2011 και προώθησή τους στην Επιστημονική Επιτροπή.

δ) Τελικές κρίσεις από την Επιστημονική Επιτροπή ως τις 15 Ιουνίου 2011. Παραλαβή των τελικών κρίσεων των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής από την Οργανωτική Γραμματεία και διαβίβασή τους στους υποψήφιους εισηγητές ως τις 30 Ιουνίου 2011.

ε) Υποβολή από τους εγκεκριμένους πλέον εισηγητές των τελικών κειμένων των εργασιών τους στην Οργανωτική Γραμματεία - διαμορφωμένων με το δοσμένο πρότυπο μορφοποίησης – έτοιμα για συμπερίληψή τους στον τόμο πρακτικών του συνεδρίου, ως τις 15 Ιουλίου 2011.

στ) Στις 15 Ιουλίου 2011 τερματίζεται η διαδικασία κρίσης και καταρτίζεται ο οριστικός κατάλογος συμμετοχών.

Ανακοίνωση του προγράμματος:
Ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου στις 15 Σεπτεμβρίου 2011

Εγγραφές σύνεδρων - Κρίσιμες ημερομηνίες:
Εγγραφές Σύνεδρων & Εισηγητών: Ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011
Περισσότερα για τη διαδικασία εγγραφής, ας δείτε εδώ: Εγγραφή σύνεδρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: