Βιογραφικό


Σύντομο Βιογραφικό

Αλέξανδρος ΚαπανιάρηςΟ Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης, είναι Διδάκτορας Ψηφιακής Λαογραφίας και Εκπαίδευσης μέσω Τ.Π.Ε., του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στις γραφικές τέχνες-πολυμέσα και στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγής διδακτικού υλικού. Έχει σπουδάσει Πληροφορική, Παιδαγωγικά και Ελληνικό Πολιτισμό. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την πληροφορική, τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, το λαϊκό Πολιτισμό, την τοπική ιστορία, τα ζητήματα ψηφιοποίησης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.