31 Οκτ 2012

Νέες εκδόσεις: Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο & Ψηφιακά μαθησιακά πλαίσια στο νέο ψηφιακό σχολείο


Τα βιβλία Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο &
 Ψηφιακά Πλαίσια Μάθησης στο νέο ψηφιακό σχολείο
 
προσφέρονται με συνοδευτικό CD  με παραδείγματα, οδηγούς, συνδέσεις κ.ά. από τις εκδόσεις ΖΗΤΗ σε όλα τα γνωστά βιβλιοπωλεία.


Τα βιβλία προλογίζουν ο Καθηγητής Παιδαγωγικών και Διδακτικής της ΑΣΠΑΙΤΕ κ. Κώστας Βαϊνάς (Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο) και ο Καθηγητής Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.  κ. Δ. Ψύλλος (Ψηφιακά Πλαίσια Μάθησης στο νέο ψηφιακό σχολείο).
 
Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο
 
Πιο αναλυτικά, στο πρώτο Κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται λόγος για τα εργαλεία και περιβάλλοντα των Τ.Π.Ε. του νέου Ψηφιακού Σχολείου. Στόχος είναι να εισαχθούν οι αναγνώστες στη βασική φιλοσοφία του νέου ψηφιακού σχολείου και να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί. Παράλληλο στόχο αποτελεί και η ενημέρωση για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές του ψηφιακού σχολείου και τα νέα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας (π.χ. διαδραστικός πίνακας και ηλεκτρονικός αναγνώστης), καθώς και η κατανόηση της λειτουργίας των ψηφιακών πόρων εμπλουτισμού των νέων εμλουτισμένων βιβλίων (enhanced e-book). Τέλος, στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος επιλογής και χρησιμοποίησης των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων από το ψηφιακό αποθετήριο (Φωτόδεντρο), προκειμένου να μπορεί κανείς στη συνέχεια να οργανώσει δραστηριότητες ή σενάρια μαθήματος μέσω Τ.Π.Ε.

 
Στο δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται εκείνα τα εργαλεία του διαδικτύου και περιβάλλοντα των Τ.Π.Ε., που οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να εντάξουν στις φάσεις υλοποίησης της ερευνητικής εργασίας. Επίσης αναλύεται ο τρόπος, με τον οποίο θα μπορούσε κανείς να επιλέξει και να εντάξει στη συνέχεια τα κατάλληλα εργαλεία διαδικτύου και περιβάλλοντα Τ.Π.Ε. στην καθεμία από τις εννέα φάσεις υλοποίησης της ερευνητικής διαθεματικής εργασίας (project).
Το τρίτο κατά σειρά Κεφάλαιο αφορά το νέο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας στη Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων στο Γυμνάσιο. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος καθώς και προτάσεις για το ρόλο του διαδικτύου και των περιβαλλόντων Τ.Π.Ε. σε αυτό. Παράλληλα, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται λογισμικά και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με το μάθημα της τοπικής ιστορίας. Γίνεται συνάμα παρουσίαση του ρόλου των εργαλείων οπτικής αφήγησης στο νέο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας, της λειτουργίας του υπερκειμένου/υπερμέσου ως μέσο κριτικής επεξεργασίας του ιστορικού υλικού και των λογισμικών, τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας. Επίσης , γίνεται εισαγωγή στην έννοια της εικονικής πραγματικότητας ως εναλλακτικής μορφής βιωματική διδασκαλία.
 
Ψηφιακά μαθησιακά πλαίσια στο νέο ψηφιακό σχολείο
 
 
Πιο αναλυτικά, το πρώτο Κεφάλαιο αφορά στην αξιοποίηση του ψηφιακού οπτικού λεξικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή των εκπαιδευτικών σε ζητήματα οπτικής επικοινωνίας με τη βοήθεια του ψηφιακού οπτικού λεξικού ως εργαλείου εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Αναφέρονται τα είδη των έντυπων οπτικών λεξικών και οι δυνατότητες χρήσης του ψηφιακού οπτικού λεξικού στην τάξη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά βήματα δημιουργίας ψηφιακού οπτικού λεξικού προκειμένου να μπορεί κανείς να το δοκιμάσει και στην τάξη του.
Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται λόγος για το ψηφιακό κόμικ (comic) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρουσιάζονται τα είδη και τα εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών κόμικς (comics). Παράλληλα, δίνονται οδηγίες που αφορούν στην οργάνωση εργαστηρίου κατασκευής ψηφιακού κόμικ (comic), προκειμένου να μπορεί κανείς να το ενσωματώσει δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το επόμενο Κεφάλαιο, το τρίτο κατά σειρά, αφορά στη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού. Καταρχάς γίνεται λόγος περί του εκπαιδευτικού λογισμικού και των θεωριών μάθησης όπου διαχρονικά έχει στηριχθεί η δημιουργία του. Στη συνέχεια επιχειρείται η κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και η παρουσίαση βελτιωτικής αξιολόγησής του. Επιπρόσθετα, γίνεται λόγος για τα είδη του εκπαιδευτικού λογισμικού που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση και παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος δημιουργίας απλών πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση λογισμικών συγγραφής (π.χ. demo builder), ή με λογισμικό αξιολόγησης τύπου κουΐζ (π.χ. quiz builder)
Το τέταρτο Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ψηφιακή αφήγηση και την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σ’ αυτό το Κεφάλαιο θα γνωρίσει κανείς την ψηφιακή αφήγηση, τα βασικά χαρακτηριστικά της, καθώς επίσης και τα ψηφιακά αφηγηματικά πλαίσια και εργαλεία που είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία. Παρουσιάζονται τα βασικά βήματα δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει στη συνέχεια κανείς την ψηφιακή αφήγηση στην τάξη.
Τέλος, στο πέμπτο Κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζονται τα Ψηφιακά πλαίσια μάθησης στο νέο ψηφιακό σχολείο. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να γνωρίσει κανείς τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων μαθησιακών περιβαλλόντων, καθώς τους βασικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των μαθησιακών περιβαλλόντων σύμφωνα με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών. Γίνεται αναφορά στο εκπαιδευτικό σενάριο και στα βασικά δομικά στοιχεία του, καθώς και στα στάδια δημιουργίας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού σεναρίου. 

3 Οκτ 2012

Cyberbullying - Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός

Cyberllying - ηλεκτρονικός εκφοβισμός: μορφές, συνέπειες, πρόληψη, αντιμετώπιση. Πηγή: 2012 Saferinternet.gr

Υπερβολική χρήση του Διαδικτύου

Υπερβολική χρήση του Διαδικτύου: σημάδια, συμπτώματα, πρόληψη, αντιμετώπιση. Πηγή: 2012 Saferinternet.gr

Καταγγελία παράνομου περιεχομένου

Safeline.gr: Καταγγελία παράνομου περιεχομένου ή παράνομης συμπεριφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της Safeline (διάρκεια 9:07 λεπτά). Πηγή: 2012 Saferinternet.gr

Παράνομο περιεχόμενο

Υπερβολική χρήση του Διαδικτύου: σημάδια, συμπτώματα, πρόληψη, αντιμετώπιση (διάρκεια 12:27 λεπτά). Πηγή: 2012 Saferinternet.gr

Βασικές συμβουλές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου - Μέρος Β'

Βασικές συμβουλές για την online ασφάλεια - Μέρος Β': αποφυγή κακόβουλου λογισμικού, διαδικτυακές αγορές, η σημασία της κατανόησης των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου των ιστοσελίδων, χρήση του κινητού μας με ασφάλεια, αποφυγή της υπερβολικής ενασχόλησης με το Διαδίκτυο (διάρκεια 13:24 λεπτά). Πηγή: 2012 Saferinternet.gr

Βασικές συμβουλές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου - Μέρος A'

•Βασικές συμβουλές για την online ασφάλεια - Μέρος Α': προστασία της ιδιωτικής ζωής, δικαιώματα και υποχρεώσεις στο Διαδίκτυο, αντιμετώπιση της διαδικτυακής πληροφορίας με κριτική σκέψη, προσεκτική αντιμετώπιση των διαδικτυακών φίλων (διάρκεια 13:35 λεπτά). Πηγή:http://www.saferinternet.gr

19 Σεπ 2012

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση»

«Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση»

Καρδίτσα 19 - 20 & 21/10/2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
Αίθουσα Δημοτικού Κινηματοθέατρου
18.00-18.30 Προσέλευση-Εγγραφές
18.30-18.45 Χαιρετισμοί

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικής Πινακοθήκης
Προεδρείο
Βασίλειος Αναγνωστόπουλος , Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βασίλειος Τσιάκος , Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
Νικόλαος Καραγιάννης , Αντιδήμαρχος Δήμου Καρδίτσας

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
18.45-19.05 Ευάγγελος Αυδίκος , Καθηγητής Τμήματος Αρχαιολογίας , Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
«Ο λαϊκός πολιτισμός ως μέσο εκπαιδευτικής δραστηριότητας: άγονη επιστροφή στο παρελθόν ή αναγκαία συνθήκη για το μέλλον;»
19.05-19.25 Μιχάλης Μερακλής , Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Λαογραφίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
«Η Λαογραφία και ως Λογοτεχνία»
19.25-20.45 Δρώμενα Καραγκούνικου γάμου από το Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ¨ Καρδίτσας και το Μορφωτικό Σύλλογο Μυρίνης

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ , 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικής Πινακοθήκης
Προεδρείο
Δημήτριος Σακκής , Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκ/σης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μάγδα Ζωγράφου , Καθηγήτρια Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού-Εθνοχορολογίας στο ΤΕΕΦΑ- Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Γεώργιος Τζέλλος , τ. Διευθυντής Δ/θμιας Εκ/σης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
9.00-9.15
Χριστίνα Βέικου , τ. Λέκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
«Αναπαράσταση του παρελθόντος και πρόσληψη του παρόντος: Η διδακτική χρήση της ιστορίας , της Λαογραφίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας»
9.15- 9.30
Δήμητρα – Σταυρούλα Αναλυτή , Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφικής Σχολής – Τμήματος Φ.Π.Ψ. – Τομέας Παιδαγωγικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Ο λαϊκός πολιτισμός μιας εθνοτικής ομάδας ως δείκτης ταυτότητας στην εκπαίδευση . Το παράδειγμα των Ρομά της Κεφαλονιάς . Λαογραφική – Κοινωνιολογική προσέγγιση»
9.30-9.45
Ρενάτα Δαλιανούδη , Δρ μουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών-Επιστημονικός συνεργάτης ΑΤΕΕΙ Ιονίων Νήσων-Συνεργαζόμενο επιστημονικό προσωπικό , Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Λέκτορας υπό διορισμό , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
«Ο λαϊκός πολιτισμός στην εκπαίδευση : Πολιτική-Αναπαράσταση-Ταυτότητες . Η περίπτωση του Ιόνιου Μουσικού Αρχείου»
9.45-10.00
Βασιλική Χρυσανθοπούλου , Λέκτορας Κοινωνικής Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ΣΕΠ (Σύμβουλος-Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
Ευγενία Αρβανίτη , Λέκτορας (υπό διορισμό ) στο ΤΕΕΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΠ(Σύμβουλος-Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
«Εφαρμόζοντας τη μάθηση μέσω σχεδιασμού στη διδασκαλία της κοινωνικής λαογραφίας στο πανεπιστήμιο»

10.00-10.15
Μαρία Γκασούκα , επίκουρη καθηγήτρια φύλου και λαογραφίας
Γεώργιος Κατσαδώρος , λέκτορας λαογραφίας
Αλέξανδρος Καπανιάρης , υποψήφιος διδάκτορας
Γιώργος-Νεκτάριος Φιλιππάκης , κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης
«Η εμπειρία των βάσεων δεδομένων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

10.15-10.30
Βάλτερ Πούχνερ , Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
«Το θέατρο σκιών και η παιδευτική του αξία»

10.30-10.45
Απόστολος Μαγουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής , Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τζένη Μωραΐτη , διδάσκουσα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ελένη Αλεξανδρίδου , παιδαγωγός
«Η επίδραση της παρακολούθησης μιας παράστασης Καραγκιόζη στους φοιτητές και η διαφοροποίηση των απόψεών τους για τη χρήση και αξιοποίηση του συγκεκριμένου είδους λαϊκού πολιτισμού στην εκπαίδευση»


ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Παράλληλη)
Αίθουσα Εκδηλώσεων Αρχαιολογικού Μουσείου
Προεδρείο
Βάλτερ Πούχνερ , Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία Καραμπινά , Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
Ιωάννης Καλύβας , Δ/ντής 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
9.00-9.15
Στέλλα Βατούγιου , Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Λαογραφίας-Πτυχιούχος Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου
«Η ιστορικότητα του λαϊκού πολιτισμού και η εκπαιδευτική λειτουργία»
9.15-9.30
Απόστολος Φιρφιρής , Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – τ. Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας Εκ/σης
«Τοπικός λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση»
9.30-9.45
Αγγελική Κουμνά , Αρχαιολόγος Δ/νσης Αναστήλωσης Νεώτερων και σύγχρονων Μνημείων
Μαρία Ε. Λένη , Αρχαιολόγος Δ/νσης Αναστήλωσης Νεώτερων και σύγχρονων Μνημείων
«Η λαϊκή αρχιτεκτονική του 19ου και 20ού αιώνα και η εκπαίδευση του μαθητικού και ενήλικου κοινού : Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΑΝΣΜ στην Π/θμια και Δ//θμια Εκ/ση με θέμα τις λαϊκές οικίες της Πλάκας και του τετραγώνου της «Αυλής των θαυμάτων» στην Αθήνα»
9.45-10.00
Αθηνά Ντούλια , Σχολική Σύμβουλος (Χανιά),
«Λαϊκός Πολιτισμός και εκπαίδευση: Μια σχέση δυναμικής αλληλοεπίδρασης και συνεργασίας . Η παιδαγωγική σημασία της ενασχόλησης των παιδιών με το λαϊκό πολιτισμό: Ένα παράδειγμα»
10.00-10.15
Στέλλα Αλεξίου , Υποψήφια διδάκτορας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Κύπρου
« Η λαϊκή παράδοση της Κύπρου ως στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού: μια δοκιμή διδασκαλίας και πράξης»
10.15-10.30
Παρασκευή Σδρόλια , Διευθύνρια Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Καρδίτσας
Μαρίνα Κρανιά , Πτυχιούχος Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α.
Ευανθία Στεργιούλη , , Πτυχιούχος Τμήματος Ιστορίας Ιόνιου Πανεπιστημίου , Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιόνιου Πανεπιστημίου , Φοιτήτρια στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Πολυξένη Μπριάνα , Αρχιολόγος
« Μάθε τέχνη κι άστηνε …Η ανάδειξη των παλιών επαγγελμάτων στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ως γνωστική και διδακτική εμπειρία στα παιδιά της Π/θμιας Εκπ/σης»
10.30-10.45
Γεώργιος Ευθυμίου , Καθηγητής Εφαρμογών Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. Λάρισας-Παράρτημα Καρδίτσας
Αναστασία Σκόνδρα , Δασοπόνος Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΤ.Ε.Ι. Λάρισας-Παράρτημα Καρδίτσας
«Τα παραδοσιακά επαγγέλματα σημαντικό εργαλείο για την οικοτουριστική ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών»:Η συμβολή της εκπαίδευσης στη διάδοση και αναβίωση αυτών»
10.45-11.00 Ερωτήσεις - Τοποθετήσεις
11.00-11.30 Διάλειμμα-Καφές


ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικής Πινακοθήκης
Προεδρείο
Απόστολος Μαγουλιώτης , Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Προσχολικής Εκ/σης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αντώνης Αντωνίου , Δρ Ιστορίας Παν/μίου Paris1-sorbonne-Προϊστάμενος Γ.Α.Κ . - Αρχεία Ν. Καρδίτσας
Έφη Μητσιάδη , Διευθύντρια Α/θμιας Εκ/σης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
11.30-11.45
Ζωή Αρβανιτίδου , Υποψήφια διδάκτορας Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ευαγγελία Ράπτου , Υποψήφια Διδάκτορας Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
«Ενσωματώνοντας τις παραστατικές τέχνες στη μαθησιακή διαδικασία»
11.45-12.00
Ευανθία Στηβανάκη , Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Λαϊκό θέατρο-νεοελληνικό θέατρο και εκπαίδευση»
12.00-12.15
Γεράσιμος Τσιμπλούλης , Εξωτερικός Συνεργάτης Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου
«Δράσεις στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου (Μακρινίτσας)»
12.15-12.30
Δημήτριος Σταφίδας , Υποψήφιος Διδάκτορας –Πτυχιούχος Π.Τ.Ε.Δ. Παν. Πατρών
Βασιλική Σταφίδα , Π.Ε.70-Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ψυχοπαιδαγωγική και την Ειδική Αγωγή
« Σύζευξη σχολείου και μουσείου μέσω εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων . Το παράδειγμα των μουσείων της Αγιάσου Λέσβου»
12.30-12.45
Ελισσάβετ Παπάζογλου , Κοινωνική Ανθρωπολόγος
«Οι διαδικτυακοί τόποι των ιστορικών – λαογραφικών μουσείων και ο παιδαγωγικός – εκπαιδευτικός τους χαρακτήρας : η ελληνική πραγματικότητα»
12.45-13.00
Καλλιόπη Ξανθάκου , Φιλόλογος-Εκ/κός Δ/θμιας Εκ/σης- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Λαογραφίας Τμήματος Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. – Υποψήφια Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.
«Από το σχολικό στο μουσειακό περιβάλλον , ανακαλύπτοντας στοιχεία λαϊκού πολιτισμού: Μια διδακτική εμπειρία»
13.00-13.15
Ελένη Κοβάνη , Δ/ντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
«Συμβολικές εικόνες παιδείας και η διττή έννοια του καιρού…στο λαϊκό πολιτισμό»
13.15-13.30
Σοφία Τζέλλα , Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
«Τα κάλαντα της 1ης Μάρτη (χελιδονίσματα)και του Λαζάρου και η ένταξή τους στο σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα»
13.30-13.45
Κωνσταντίνος Κουσαής , Δικηγόρος – Πρόεδρος των Απανταχού Καρδιτσιωτών
«Οι σχολές των Αγράφων»

13.45-14.00 Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις

ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)
Αίθουσα Εκδηλώσεων Αρχαιολογικού Μουσείου
Προεδρείο
Μαρία Βαϊοπούλου , Διευθύντρια ΛΔ΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Γεώργιος Ευθυμίου , Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Λάρισας – Παράρτημα Καρδίτσας
Ζωή Μάργαρη , Ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
11.30-11.45
Σουλτάνα Κοζιού , Φιλόλογος-Μουσικολόγος-Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
«Φύλλο , ταυτότητες , παρελθόν-παρόν . Από την εθνομουσικολογική έρευνα σε μια εκπαιδευτική εφαρμογή»
11.45-12
Χρήστος Παπακώστας , Ειδικός Επιστήμων του Τμήματος Πολιτισμικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας
«Λαϊκός πολιτισμός , εκπαίδευση και κυβερνοεθνογραφία»
12.00-12.15
Ιωάννης Πλεμμένος , ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
«Στη σκιά του διάσημου αδελφού του: Ο Γεώργιος Σακελλαρίδης και η συμβολή του στην προώθηση της παραδοσιακής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα»
12.15-12.30
Αγγελική Ρουμελιώτη , Πελοποννησιακό Λαογραφικό Μουσείο
«Η πολιτιστική κληρονομιά ως κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και πηγή έμπνευσης
12.30-12.45
Ανδρομάχη Οικονόμου , Δρ Εθνολόγος , Κύρια Ερευνήτρια Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών
«Υλικός πολιτισμός-Μουσεία-Εκπαίδευση:οι συντεταγμένες και οι δυναμικές μιας διαδραστικής σχέσης»
12.45-13.00
Γεώργιος Παπαϊωάννου , Λέκτορας Μουσειολογίας του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου
«Τα μουσεία λαϊκού πολιτισμού την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας:ζητήματα σύνθεσης μουσειακού χώρου στο ψηφιακό περιβάλλον και δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης»

13.00-13.15
Νίκη Δάφνη , Φιλόλογος - Μουσειοπαιδαγωγός στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
«Ο λαϊκός πολιτισμός και η μουσειοπαιδαγωγική πρακτική του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
13.15-13.30
Μαριλένα Γύπαρη Καθηγήτρια Γαλικής Φιλολογίας , Δ/ντρια του Ελληνικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Κορωπί Αττικής
«Γεφυρώνουμε μορφές λαϊκού πολιτισμού της περιοχής μας με την καθημερινότητα του σήμερα μέσα από εκπαιδευτικά σενάρια/ προγράμματα και έκδοση αυθεντικού υλικού»

13.30-13.45
Ζωή Χασιώτη , Φιλόλογος – Μουσειολόγος – Υποψήφια Διδάκτορας Λαογραφίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
« Οι αφηγήσεις λαϊκών παραμυθιών στο μουσείο και η συμβολή τους στην ενίσχυση της γλωσσικής καλλιέργειας των μαθητών της πρώτης τάξεως του γυμνασίου»
13.45-14.00 Ερωτήσεις Τοποθετήσεις

ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικής Πινακοθήκης
Προεδρείο
Ιωάννης Ζορμπάς , Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ.-Εκ/κός
Κανατσούλη Μ., Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΤΕΠΑΕΕ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μανώλης Στεργιόπουλος , Φωτογράφος-Ποιητής
18.00-18.15
Ζωή Μάργαρη , Ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
«Εκπαίδευση και σύγχρονες επιτελεστικές πρακτικές . Η περίπτωση του χορού»
18.15-18.30
Αναστασία Χείλαρη , Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στη Δ/βάθμια Εκ/ση-Msc Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού
«Χορός και εθνική ταυτότητα :Το παράδειγμα της ένταξης του Τσακώνικου χορού στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα»
18.30-18.45
Μάγδα Ζωγράφου , Καθηγήτρια Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού-Εθνοχορολογίας στο ΤΕΕΦΑ- Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
«Για μια συστηματική διδασκαλία του παραδοσιακού χορού στην εκπαίδευση»
18.45-19.00
Ελευθερία Γκαρτζονίκα , Διδάκτορας – Σχολική Σύμβουλος Δ/νση Δ/βάθμιας Εκ/σης Δ΄ Αθήνας
«Χορός και λαϊκά δρώμενα: Μια πρόταση διδασκαλίας για την υποχρεωτική εκπαίδευση»
19.00-19.15
Αθηνά Σιδέρη , Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής – Msc Διδακτικής και Ψυχολογικής Μεθοδολογίας Πανεπιστημίου Lquila Iταλίας - msc Φυσικής Δραστηριότητας και Αθλητικής Αναψυχής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
«Η ανάδειξη του τοπικού χορευτικού ρεπερτορίου μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα της φυσικής αγωγής»
19.15-19.30
Μαρία Μπάρκα , Αρχειονόμος- Βιβλιοθηκονόμος-Mcs Λαογραφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«H διδασκαλία των παραδοσιακών χορών στην εκπαιδευτική διαδικασία : Αποτύπωση ή διαμόρφωση της χορευτικής ταυτότητας μιας κοινότητας»
19.30-19.45 Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις


ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)
Αίθουσα Εκδηλώσεων Αρχαιολογικού Μουσείου
Προεδρείο
Ιωάννης Πλεμμένος, Ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Κατερίνα Σταθοπούλου , Φιλόλογος-Πρόεδρος Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας
Βασίλειος Κάμπας , Καθηγητής
18.00-18.15
Mένη Κανατσούλη , Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΤΕΠΑΕΕ , Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
«Μεταφράσεις ελληνικών λαϊκών παραμυθιών»
18.15-18.30
Κων/νος Μαλαφάντης , Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Αθηνών-Πρόεδρος Παιδαγωγικής Εταιρείας
«Το παραμύθι στη λογοτεχνία»
18.30-18.45
Δημήτριος Ράπτης , Λέκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Ο λαϊκός μύθος στην εκπαίδευση . Άτυπες μορφές εκπαίδευσης , διαχρονικοί συμβολισμοί και σύγχρονο σχολείο»
18.45-19.00
Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας , Επίκουρος Καθηγητής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου(Καλαμάτα)
«Η διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από τα δημοτικά τραγούδια . Η περίπτωση «Του νεκρού αδελφού»
19.00-19.15
Στέλλα Νάκη , Φιλόλογος-Εκ/κός Δ/θμιας Εκ/σης-Δρ Διδακτικής της Λογοτεχνίας
«Η λαϊκή λογοτεχνία στα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας του γυμνασίου: Προβληματισμοί σχετικά με τη διδασκαλία της . Διδακτική πρόταση για το λαϊκό παραμύθι . Το πιο γλυκό ψωμί»
19.15-19.30
Δανάη Σουλιώτη , Υποψ. Διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., κάτοχος δυο Πτυχίων : Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
«Τα ελληνικά λαϊκά παραμύθια στα Ανθολόγια για το δημοτικό σχολείο : στοιχεία λαϊκού πολιτισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση»
19.30-19.45 Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις
ΟΓΔΟΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικής Πινακοθήκης
Προεδρείο
Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας , Επίκουρος Καθηγητής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου(Καλαμάτα)
Κων/νος φωτάκης , Εκ/κός
Βασίλειος Θεοχάρης , Αναπληρωτής Διευθυντής Β/θμιας Εκ/σης Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας
10.30-10.45
Δέσποινα Δαμιανού , Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
«Οι αιτιολογικές παραδόσεις και οι αιτιολογικές αφηγήσεις ως εργαλείο διδασκαλίας του γραπτού λόγου»
10.45-11.00
Βασίλης Ι. Γεργατσούλης , Διδάκτορας Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών-Δ/ντής 23ου Δημοτικού Σχολείο Νίκαιας
«Από τη γοητεία του μύθου και του παραμυθιού στον ορθό λόγο της επιστήμης : Μια διδακτική προσέγγιση»
11.00-11-15
Αναστασία Ευσταθίου , Εκ/κός Mrs στις Επιστήμες της Αγωγής-Δ/ντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας-Συγγραφέας
«Η Γερακίνα της παράδοσης συναντά τη σχολική τάξη . Μαθητές Συν-δημιουργοί της διαδραστικής Γερακίνας»
11.15-11.30
Ρέα Κακάμπουρα , Επίκουρη Καθηγήτρια Λαογραφίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία Κέζα , Διευθύντρια 74ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
«Όταν οι γονείς μας ήταν παιδιά :Η ανταπόκριση των μαθητών σε ένα πρόγραμμα βιογραφικής διερεύνησης της οικογενειακής τους ιστορίας»
11.30-12.00
Σεραφείμ Ψαρράς , Δάσκαλος
«Διοχέτευση της συλλογικής μνήμης σε παιδιά μέσα από την προφορική ιστορία . Το παράδειγμα του υψώματος 731»
12.00-12.15 Ερωτήσεις Τοποθετήσεις

ΕΝΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)
Αίθουσα Εκδηλώσεων Αρχαιολογικού Μουσείου
Προεδρείο
1. Κων/νος Μαλαφάντης , , Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Αθηνών-Πρόεδρος Παιδαγωγικής Εταιρείας
2.Ευανθία Στηβανάκη , Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών,
3. Ιωάννης Αθανασούλης Αναπληρωτής Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκ/σης Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
10.30-10.45
Τσερπές Γεώργιος , Φιλόλογος – Μεταπτυχιακός Φοιτητής Λαογραφίας
«Πτυχές του Λαϊκού πολιτισμού των παιδιών στη σχολική ζωή . Το παράδειγμα του 1ου Γυμνασίου Αχαρνών»
10.45-11.00
Ζαχαρούλα Καράβα , Δρ Π.Τ.Δ.Ε. Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεώργιος Ασημόπουλος , Εκπαιδευτικός
«Ένας παραμυθάς στην τάξη μας . Το παραμύθι μέσα σε σενάρια διδασκαλίας»
11.00-11-15
Ευαγγελία Τσιαντούλη Ευανθία , Διδάκτορας Παιδαγωγική – Νηπιαγωγός
«Ο λαϊκός πολιτισμός της περιοχής στην αίθουσα του νηπιαγωγείου»
11.15-11.30
Ευάγγελος Αυδίκος , Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας- Πρόεδρος του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Παρασκευή Ζαβιτσάνου, νηπιαγωγός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια , Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
«Η παροιμία ως εκπαιδευτικός μηχανισμός στην προσχολική εκπαίδευση: από το γραμμικό στον κυκλικό χρόνο»
11.30-12.00
Θωμάς Μπάκας , Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Ο παροιμιακός και ο αποφθεγματικός λόγος για την εκπαίδευση και τη διοίκηση»
12.00-12.15 Ερωτήσεις _ Τοποθετήσεις
12.15-12.30 Διάλειμμα - Καφές
ΔΕΚΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικής Πινακοθήκης
Προεδρείο
1. Μιχάλης Μερακλής , , Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Λαογραφίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Θωμάς Μπάκας , Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
3.Βασιλική Κοζιού , Δασκάλα-Γραμματέας του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
12.30-12.45
Νίκη Κάντζου , Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
Τριανταφυλλιά Νικολούδη , Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 7ης Περιφέρειας
«Με αφορμή…μια παγκόσμια ημέρα . Αναπτύσσοντας τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μέσα από το λαϊκό πολιτισμό . Η περίπτωση εθελοντικής συνεργασίας εκπαιδευτικών με το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης της Αθήνας»
12.45-13.00
Κωνσταντίνος Μάγος , Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
«Ο ποντικός και η θυγατέρα του»:Το λαϊκό παραμύθι ως διαπολιτισμικό υλικό»
13.00-13.15
Δημήτρης Β. Προύσαλης , Δάσκαλος – Αφηγητής Λαϊκών Παραμυθιών – Μεταπτυχιακός Φοιτητής Λαογραφίας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών
«Η αφήγηση των λαϊκών παραμυθιών ως εργαλείο στη διαπολιτισμική εκ/ση»
13.15-13.30
13.30-13.45 Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΥΔΙΚΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Ξενάγηση των εισηγητών και των συνέδρων στη Λίμνη Πλαστήρα .

Οι εισηγητές που θα αναρτήσουν τις εισηγήσεις τους ως πόστερ

1. Τριανταφυλλιά Νικολούδη , Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 7ης Περιφέρειας
«Μια φορά κι έναν καιρό , το λαϊκό παραμύθι πήγε σε ένα σχολειό…»

2. Κάντζου Νίκη , Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
«Μαθησιακές εμπειρίες Λαϊκού πολιτισμού στην προσχολική εκπαίδευση .
«Κουμπί «…ένα παραδοσιακό παιχνίδι στην τάξη μας»


3. Ευανθία Στεργιούλη , Πτυχιούχος Τμήματος Ιστορίας Ιόνιου Πανεπιστημίου , Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιόνιου Πανεπιστημίου , Φοιτήτρια στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Δρ Αχιλλέας Τσιρούκης , Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Ευαγγελία Στεργιούλη , Mcs . Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
Αναστασία Σκόνδρα , Μηχανικός Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕΙ Λάρισας
«Το πολιτιστικό τοπίο , σημαντικό μέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης»

4. Αντώνιος Παπαμιχαήλ , Καθηγητής Δ/βάθμιας Εκ/σης
Θεοδώρα Α. Παπαμιχαήλ , Φοιτήτρια του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου
«Εθνικές εορτές και αναπαραστάσεις δρώμενων στα σχολεία»
5. Νικόλαος Πολύζος , Μ.ed.& guot , δημιουργική γραφή & guot Πανεπιστημίου Μακεδονίας
«Ο λαϊκός πολιτισμός στη δισκογραφία της Μαρίζας Κωχ :Από την ακρόαση στη δημιουργική γραφή»

6. Θεοδώρα Αραμπατζή , 5ο Ε.Ι.Δ.Ε. Μονάχου , Διεθνής Βιβλιοθήκη Νεότητας Μονάχου
«Το μουσείο γκρεκάνικου πολιτισμού στο ελληνόφωνο χωριό “galimera” της Grecia selentina ( Casa Museo dela Civilta Contadina e della cultura grika): Μια συγκριτική μουσειοππαιδαγωγική προσέγγιση

7. Νικόλαος Γραικός , Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης κ. Μακεδονίας
«Εθνογραφικές δράσεις και μουσείο . Το παράδειγμα του εκπαιδευτικού προγράμματος Λαογραφική Συλλογή του Μουσείου Κονταριώτισσας Πιερίας»

8. Θεοδοσία Ράπτου , Δασκάλα-Μουσειοπαιδαγωγός
Χαρά Κανάρη , Εκπ/κός Ειδικής Αγωγής-Μουσειοπαιδαγωγός
«Από το σχολείο στο λαογραφικό μουσείο:Μια διαδρομή ενδυνάμωσης των εκπ/κών»

9. Aικατερίνη Αδάμ , ΕΑΠ-Μουσικός (ΤΕ)Μαριλένα Γύπαρη , Εκ/κός Β/θμιας Εκ/σης , Γαλλικής Φιλολογίας
«Η μετασχηματίζουσα μάθηση και η εφαρμογή της στην παραδοσιακή μουσική και τη λαογραφία»

10. Μαρία Κυαμέτη Τελειόφοιτη μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Α.Π.Θ.
“Η παιδαγωγικοποίηση του ελληνικού λαϊκού παραμυθιού»

11.Θεοφάνης Κουβούνας , Γεωπόνος- Καθηγητής Σχολικής Τεχνολογίας
«Μουσεία και Σχολική τεχνολογία»

12. Χριστίνα Αγρογιάννη – Κανελλοπούλου , Λογοτέχνης , μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών
«Άτυπες μορφές εκ/σης: οικογενειακό περιβάλλον , κοινότητα , πολιτιστικοί/χορευτικοί σύλλογοι»
13. Αλέξανδρος Γκίκας , Δ/ντής Γενικού Λυκείου Προαστίου ΠΕ01
Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού λεξικού για τη διάσωση του τοπικού γλωσσικού ιδιώματος στα Σέλλανα»

4 Σεπ 2012

ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΛΟΥ στη Ζαγορά 7-8/9/2012

 
Γιορτή μήλου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Αγ. Γεωργίου Ζαγοράς, με την διοργανωτική συνεργασία του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, την Παρασκευή 7Σεπτεμβρίου στις 18.00 ανοίγει ο εορταστικός κύκλος με χαιρετισμό του Δημάρχου Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Γεώργιου Αντώνογλου - Κασσαβέτη, του προέδρου του Συνεταιρισμού Ζαγοράς κ. Αντώνιου Λάσκου και των επίσημων προσκεκλημένων.
Ακολουθεί ιστορική αφήγηση και αναπαράσταση από τη συγκομιδή και συσκευασία μήλων τα παλιά χρόνια. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα λάβει χώρα και έκθεση φωτογραφίας με θέμα την παραγωγή και τη συγκομιδή του μήλου τα παλαιότερα χρόνια με υλικό που έχει η βιβλιοθήκη της Ζαγοράς στη διάθεσή της από το αρχείο του φωτογράφου "Κώστα Ρούσση".
Στις 20.00 θα πραγματοποιηθούν ομιλίες με θέμα «Μήλα Ζαγορίν– Μια συνεχής πρωτοπορία για τη βελτίωση της ποιότητας με διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον» και εισηγητή τον Δρ Ιωάννη Ρούμπο, πρώην Διευθυντή του Ινστιτούτου προστασίας φυτών, Βόλου – Εθιαγε, Επιστημονικό συνεργάτη ΚΕΤΕΑΘ και «Προοπτικές ανάπτυξης Αγροτικής Παραγωγής στο Πήλιο» από τον Γεώργιο Νάνο, Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αναπλ. Καθηγητή, Δντή Εργ. Δενδροκομίας, Π. Θεσσαλίας.
Η βραδιά θα κλείσει στις 21.30 με χορευτικά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζαγοράς «Γιάννης Κορδάτος» και τον Σύλλογο Κισσού « Φίλοι Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας».
Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στις 17.00, θα γίνει διαμόρφωση του προαύλιου χώρου της Κασσαβετείου από τους Κηπουρούς του Mega :Μάκη Τσόκα,Σωτήρη Βρεττό, Γιάννη Παναγιωτόπουλο.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν παιχνίδια που έχουν σχέση με το μήλο στην Κεντρική πλατεία του Αγίου Γεωργίου στις 19:30. Θα συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι, ενώ προγραμματίζεται επίσης έκθεση ζωγραφικής από παιδιά.
Στις 21.00 τέλος, θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός μαγειρικής.Διακεκριμένες μαγείρισσες θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό με βασικό συστατικό το μήλο με κριτική επιτροπή τον κ. Δημήτριο Χρηστάκη.

18 Ιουλ 2012

«ΟΙ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΑΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ» με θέμα «Η Ζαγοριανή παροικία της Αιγύπτου & οι ΑΔΕΡΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ»


«ΟΙ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΑΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ» με θέμα «Η Ζαγοριανή παροικία της Αιγύπτου & οι ΑΔΕΡΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ».30 Μαΐ 2012

Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής

Παρουσίαση του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής στην εκπομπή της ΝΕΤ Μένουμε Ελλάδα. 29.05.2012
Παρουσιαστές: Γιώργος Αμυράς, Ρένια Τσιτσιμπίκου24 Μαρ 2012

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

Η Παιδαγωγική Σχολή (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Σύλλογο
Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Π.Ε. Φλώρινας (ΣΕΠΦ), διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής».

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. Α.Π.: 38193/Γ7/30-03-2011

Θα είμαι παρόν με τις εισηγήσεις:

Λιόβας Δημήτρης, Καπανιάρης Αλέξανδρος, Βαϊνας Κωνσταντίνος, Δημούλας Ευρυπίδης, Αλμπάνης Τίμος
Η διδακτική ενότητα "Γνωρίζω τον υπολογιστή", στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών της Ελλάδας, της Αγγλίας και του Καναδά

Καπανιάρης Αλέξανδρος, Οικονομίδης Ιωάννης, Αγγελοσοπούλου Ζωή, Νεοχωρίτου Δέσποινα
Ο ρόλος του διαδικτύου και το περιβάλλον ΤΠΕ κατά την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας (Project)

22 Μαρ 2012

Eπιμορφωτική ημερίδα με θέμα "Η Πληροφορική στην Εποχή του Νέου Σχολείου",

Η Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, το ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας Β. Εφόπουλος, Ι. Κοτίνη, Ζ. Μανουσαρίδης και Σοφία Τζελέπη σας προσκαλούν στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα "Η Πληροφορική στην Εποχή του Νέου Σχολείου", που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ώρα 13.00 - 17.00.


Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να το δηλώσουν, έως και την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 μέχρι τις 14.00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pake1920@uom.gr. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

http://users.uom.gr/~pake1920/index.html

13:00 Έναρξη Ημερίδας
13:00 - 13:15 Χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη κ. Καρτσιώτη Θόδωρο
13:15 - 14:45 Α' Συνεδρία

Προεδρείο: Ξυνόγαλος Στυλιανός - Ζαχαρίας Μανουσαρίδης
13:15 - 13:30 Τζελέπη Σοφία: Ο Εννοιολογικός Χάρτης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία του μαθήματος της Πληροφορικής Γυμνασίου: Εφαρμογή στη διδασκαλία της θεματικής ενότητας "Δίκτυα Η/Υ"
13:30 - 13:45 Δομουχτσής Κωνσταντίνος: "Δυαδικό σύστημα" με αξιοποίηση του λογισμικού ΔΕΛΥΣ
13:45 - 14:00 Μπέκος Νικόλαος: Το Υλικό του Υπολογιστή
14:00 - 14:15 Καπανιάρης Αλέξανδρος: "Παίζοντας με τον Έλμερ!" : Ένα διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα για την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία
14:15 - 14:30 Ρώσσιου Ελένη: "Digital Natives ..are changed":Το LAMS στην εποχή του Νέου Σχολείου
14:30 - 14:45 Ευαγγέλου Αθανάσιος: Η Πληροφορική στα Projects ή τα Projects στην Πληροφορική...
14:45 - 15:00 Συζήτηση επί των εισηγήσεων Α' Συνεδρίας
14:45 - 15:30 Διάλειμμα
15:30 - 17:45 Β' Συνεδρία


Προεδρείο: Εφόπουλος Βασίλης - Μαλλιαράκης Χρήστος
15:30 - 15:45 Κοτίνη Ισαβέλλα: Δομημένος Προγραμματισμός με το Ρομπότ Karel -Δομή Επιλογής
15:45 - 16:00 Καλαϊτζίδου Ελένη: Γνωρίζουμε τη δύναμη, τη λεπτότητα και την ευελιξία της αναδρομής με εργαλείο τον χελωνόκοσμο
16:00 - 16:15 Χατζηφωτεινού Κατερίνα: Εισαγωγή στον προγραμματισμό με το Kodu
16:15 - 16:30 Μυρώνη Βίκυ: Ανάλυση -Σχεδίαση της αλγοριθμικής Λύσης του Προβλήματος με το περιβάλλον Scratch
16:30 - 16:45 Αλεξούδα Γεωργία: Προγραμματισμός παιχνιδιού στο Scratch
16:45 - 17:00 Κυριακού Γρηγόρης: Η δομή επανάληψης υπό συνθήκη στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch
17:00 - 17:15 Μαυροχαλυβίδης Γιώργος: Μαθαίνω προγραμματισμό με το Game Maker, δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι
17:15 - 17:30 Μακρής Γιώργος: Διδακτική προσέγγιση των λογικών εκφράσεων και της Δομής επιλογής στο μάθημα Α.Ε.Π.Π
17:30 - 17:45 Συζήτηση επί των εισηγήσεων Α' Συνεδρίας
17:30 Λήξη ημερίδας

11 Μαρ 2012

Hμερίδα για το «Ψηφιακό Σχολείο/Ψηφιακό Περιεχόμενο»


Ψηφιακό Σχολείο/Ψηφιακό Περιεχόμενο


Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2012

Ζωντανή αναμετάδοση συνάντησης / ημερίδας για το «Ψηφιακό Σχολείο/Ψηφιακό Περιεχόμενο» στην Αθήνα, στο κτίριο του ΥΠΔΒΜΘ (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Νερατζιώτισσα –Μαρούσι, Αίθουσα Jacqueline de Romilly), με συμμετοχή όλων των ομάδων δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού και εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων στο σύνδεσμο:

http://iptv.sch.gr/live

Πρόγραμμα

7 Ιαν 2012

Πρόσκληση για τη συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης της πρωτοβουλίας

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, http://www.ellak.gr/), αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας, ανέλαβε την «Πρωτοβουλία για τη διάδοση και τον εμπλουτισμό
της Wikipedia στα ελληνικά» (mywikipedia.gr) για να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της και στην περαιτέρω αύξηση της Ελληνικής κοινότητας χρηστών και συντακτών της.

Για την επίτευξη του εμπλουτισμού και της διεύρυνσης της χρήσης της Wikipedia στα ελληνικά, η ΕΕΛ/ΛΑΚ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους για τη συγκρότηση μιας Επιτροπής Υποστήριξης της πρωτοβουλίας με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο, τη διαρκή επαφή με τους κατά τόπους φορείς και κοινότητες που εμπλέκονται στη δράση αλλά και την ευαισθητοποίηση του τοπικού κοινού για τη χρήση, τον εμπλουτισμό και την αξιοποίηση της wikipedia.

Στόχος είναι η Επιτροπή να αποτελείται από 2-3 εθελοντές από τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας, με εξαίρεση την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπου θα συμμετέχουν περισσότερα μέλη. Ήδη από προηγούμενο κάλεσμα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή περισσότεροι από 200 εθελοντές. Παρακάτω επισημαίνονται οι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από εθελοντές: Ευρυτανία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Χαλκιδική, Κατερίνη, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Λευκάδα, Αρκαδία, Αργολίδα, Καβάλα.

Δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές όπου εμφανίζονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις καλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Επιτροπή Υποστήριξης της πρωτοβουλίας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στον ιστότοπο mywikipedia.gr στην ενότητα Συμμετέχω μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου. Η Επιτροπή Υποστήριξης της πρωτοβουλίας θα ανακοινωθεί στην ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει το Φεβρουάριο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ θα διαθέσει στην Επιτροπή Υποστήριξης της πρωτοβουλίας το απαραίτητο υλικό δημοσιότητας, εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό που απαιτείται, ενώ μέσα από το διαδικτυακό τόπο mywikipedia.gr υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα εργαλεία για την προβολή και την υποστήριξη της πρωτοβουλίας, αλλά και των αντίστοιχων ατομικών και συλλογικών δραστηριοτήτων.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr