24 Μαρ 2012

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

Η Παιδαγωγική Σχολή (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Σύλλογο
Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Π.Ε. Φλώρινας (ΣΕΠΦ), διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής».

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. Α.Π.: 38193/Γ7/30-03-2011

Θα είμαι παρόν με τις εισηγήσεις:

Λιόβας Δημήτρης, Καπανιάρης Αλέξανδρος, Βαϊνας Κωνσταντίνος, Δημούλας Ευρυπίδης, Αλμπάνης Τίμος
Η διδακτική ενότητα "Γνωρίζω τον υπολογιστή", στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών της Ελλάδας, της Αγγλίας και του Καναδά

Καπανιάρης Αλέξανδρος, Οικονομίδης Ιωάννης, Αγγελοσοπούλου Ζωή, Νεοχωρίτου Δέσποινα
Ο ρόλος του διαδικτύου και το περιβάλλον ΤΠΕ κατά την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας (Project)