20 Νοε 2013

Τα βιβλία Πληροφορικός Γραμματισμός και Ψηφιακά Πλαίσια Μάθησης στο νέο Ψηφιακό Σχολείο στο βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου στο Βόλο
Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο &

 Ψηφιακά Πλαίσια Μάθησης στο νέο ψηφιακό σχολείο από τον Αλέξανδρο Καπανιάρη και την Ελένη Παπαδημητρίου


Κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις ΖΗΤΗ δυο νέα βιβλία από τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς Αλέξανδρο Καπανιάρη (Καθηγητή Πληροφορικής, υπεύθυνο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ν. Μαγνησίας) και την Ελένη Παπαδημητρίου (Νηπιαγωγό).

Τα βιβλία εκτός από τον καλαίσθητο σχεδιασμό και την εκπαιδευτική δομή στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρουσιάζουν τον σκοπό, τους διδακτικούς στόχους, καθώς και τις λέξεις-κλειδιά του θέματος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Θεωρητικό μέρος, όπου γίνεται προσπάθεια να δοθεί μια όσο το δυνατόν περιεκτικότερη και ουσιαστικότερη ενημέρωση σχετικά με το εκάστοτε θέμα. Τη θεωρία ακολουθούν οι Εργαστηριακές Παρουσιάσεις, όπου πραγματοποιείται μια βήμα-βήμα προσέγγιση του «τεχνικού» μέρους, όπως λόγου χάρη ο τρόπος δημιουργίας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) που αποτελούν παραδείγματα διδακτικών παρεμβάσεων.

Στη συνέχεια παρατίθενται στο τέλος του κάθε κεφαλαίου οι Προτεινόμενες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, που αποτελούν προτάσεις διδακτικών παρεμβάσεων με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έπειτα ακολουθεί η Βιβλιογραφία, στην οποία βασίστηκε το κεφάλαιο κι επιπρόσθετα, όπου είναι αναγκαίο, ακολουθούν τα Παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν καταλόγους εργαλείων και λογισμικών. Τέλος, κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει τη Συμπληρωματική βιβλιογραφία, τις Σχετικές με το εκάστοτε κεφάλαιο ιστοσελίδες (links) και τους Καταλόγους των Μαθησιακών Εργαλείων & Περιβαλλόντων, προκειμένου να κατατοπίσουν τον/την αναγνώστη/τρια και να θέσουν τις βάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Επίσης κατά την «περιήγησή» του ο αναγνώστης σε κάθε κεφάλαιο υποβοηθάται μέσα από κατατοπιστικά εικονίδια.

Τα βιβλία  «Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο Ψηφιακό Σχολείο» και «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Πλαίσια στο νέο ψηφιακό σχολείο» απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων ξεκινώντας από την προσχολική και την πρωτοσχολική ηλικία και προχωρώντας στο Δημοτικό και ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε φοιτητές παιδαγωγικών σχολών, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακής ειδίκευσης επίπεδο, καθώς επίσης και σε εκπαιδευόμενους όλων των βαθμίδων.

Οι εκδόσεις συνοδεύονται από εκπαιδευτικό CD-ROM με βοηθητικό υλικό και προλογίζονται αντίστοιχα από τον Καθηγητή Παιδαγωγικών και Διδακτικής της ΑΣΠΑΙΤΕ κ. Κώστα Βαϊνά (Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο) και τον Καθηγητή Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.  κ. Δ. Ψύλλος (Ψηφιακά Πλαίσια Μάθησης στο νέο ψηφιακό σχολείο).

Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο

Όσον αφορά στο περιεχόμενο του τόμου «Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο Ψηφιακό σχολείο» θα πρέπει να ειπωθεί ότι στηρίζεται: α) στη φιλοσοφία των νέων πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών, β) στις δράσεις που εξελίσσονται από το πρόγραμμα «Ψηφιακό Σχολείο» & «Νέο Σχολείο» του Υ.Π.Θ.Π.Α, γ) στους σχεδιασμούς για τη μείζονα επιμόρφωση και τη θεσμοθέτηση των μαθημάτων:

• ερευνητική εργασία (project) στην Α’ – B’ Γενικού Λυκείου και Α’ ΕΠΑΛ,

• μαθήματα που υλοποιούνται σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ερευνητικής εργασίας (project) στο Γυμνάσιο (π.χ. Τοπική ιστορία),

• ειδική θεματική δραστηριότητα (Ε.Θ.Δ.) στη Β’ τάξη Ημερησίου και στη Γ’ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ερευνητικής εργασίας (project).

Η χρησιμότητα συνεπώς αυτής της έκδοσης είναι μεγάλη τόσο για τα μαθήματα γενικής παιδείας στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ειδικά για τα γνωστικά εκείνα αντικείμενα που στηρίζονται στην ερευνητική εργασία (project) και ειδικότερα στο ρόλο του διαδικτύου και των περιβαλλόντων Τ.Π.Ε.


Πιο αναλυτικά, στο πρώτο Κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται λόγος για τα εργαλεία και περιβάλλοντα των Τ.Π.Ε. του νέου Ψηφιακού Σχολείου. Στόχος είναι να εισαχθούν οι αναγνώστες στη βασική φιλοσοφία του νέου ψηφιακού σχολείου και να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί. Παράλληλο στόχο αποτελεί και η ενημέρωση για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές του ψηφιακού σχολείου και τα νέα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας (π.χ. διαδραστικός πίνακας και ηλεκτρονικός αναγνώστης), καθώς και η κατανόηση της λειτουργίας των ψηφιακών πόρων εμπλουτισμού των νέων εμλουτισμένων βιβλίων (enhanced e-book). Τέλος, στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος επιλογής και χρησιμοποίησης των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων από το ψηφιακό αποθετήριο (Φωτόδεντρο), προκειμένου να μπορεί κανείς στη συνέχεια να οργανώσει δραστηριότητες ή σενάρια μαθήματος μέσω Τ.Π.Ε.

 Στο δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται εκείνα τα εργαλεία του διαδικτύου και περιβάλλοντα των Τ.Π.Ε., που οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να εντάξουν στις φάσεις υλοποίησης της ερευνητικής εργασίας. Επίσης αναλύεται ο τρόπος, με τον οποίο θα μπορούσε κανείς να επιλέξει και να εντάξει στη συνέχεια τα κατάλληλα εργαλεία διαδικτύου και περιβάλλοντα Τ.Π.Ε. στην καθεμία από τις εννέα φάσεις υλοποίησης της ερευνητικής διαθεματικής εργασίας (project).

Το τρίτο κατά σειρά Κεφάλαιο αφορά το νέο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας στη Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων στο Γυμνάσιο. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος καθώς και προτάσεις για το ρόλο του διαδικτύου και των περιβαλλόντων Τ.Π.Ε. σε αυτό. Παράλληλα, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται λογισμικά και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με το μάθημα της τοπικής ιστορίας. Γίνεται συνάμα παρουσίαση του ρόλου των εργαλείων οπτικής αφήγησης στο νέο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας, της λειτουργίας του υπερκειμένου/υπερμέσου ως μέσο κριτικής επεξεργασίας του ιστορικού υλικού και των λογισμικών, τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας. Επίσης , γίνεται εισαγωγή στην έννοια της εικονικής πραγματικότητας ως εναλλακτικής μορφής βιωματική διδασκαλία.
Ψηφιακά μαθησιακά πλαίσια στο νέο ψηφιακό σχολείο

Το βιβλίο «Ψηφιακά μαθησιακά πλαίσια στο νέο Ψηφιακό Σχολείο» αποτελείται από πέντε κεφάλαια, με τέτοια σχεδίαση και δομή, ώστε να είναι εύχρηστα και να αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις χρήσιμους οδηγούς.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο Κεφάλαιο αφορά στην αξιοποίηση του ψηφιακού οπτικού λεξικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή των εκπαιδευτικών σε ζητήματα οπτικής επικοινωνίας με τη βοήθεια του ψηφιακού οπτικού λεξικού ως εργαλείου εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Αναφέρονται τα είδη των έντυπων οπτικών λεξικών και οι δυνατότητες χρήσης του ψηφιακού οπτικού λεξικού στην τάξη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά βήματα δημιουργίας ψηφιακού οπτικού λεξικού προκειμένου να μπορεί κανείς να το δοκιμάσει και στην τάξη του.

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται λόγος για το ψηφιακό κόμικ (comic) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρουσιάζονται τα είδη και τα εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών κόμικς (comics). Παράλληλα, δίνονται οδηγίες που αφορούν στην οργάνωση εργαστηρίου κατασκευής ψηφιακού κόμικ (comic), προκειμένου να μπορεί κανείς να το ενσωματώσει δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το επόμενο Κεφάλαιο, το τρίτο κατά σειρά, αφορά στη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού. Καταρχάς γίνεται λόγος περί του εκπαιδευτικού λογισμικού και των θεωριών μάθησης όπου διαχρονικά έχει στηριχθεί η δημιουργία του. Στη συνέχεια επιχειρείται η κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και η παρουσίαση βελτιωτικής αξιολόγησής του. Επιπρόσθετα, γίνεται λόγος για τα είδη του εκπαιδευτικού λογισμικού που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση και παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος δημιουργίας απλών πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση λογισμικών συγγραφής (π.χ. demo builder), ή με λογισμικό αξιολόγησης τύπου κουΐζ (π.χ. quiz builder)

Το τέταρτο Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ψηφιακή αφήγηση και την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σ’ αυτό το Κεφάλαιο θα γνωρίσει κανείς την ψηφιακή αφήγηση, τα βασικά χαρακτηριστικά της, καθώς επίσης και τα ψηφιακά αφηγηματικά πλαίσια και εργαλεία που είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία. Παρουσιάζονται τα βασικά βήματα δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει στη συνέχεια κανείς την ψηφιακή αφήγηση στην τάξη.

Τέλος, στο πέμπτο Κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζονται τα Ψηφιακά πλαίσια μάθησης στο νέο ψηφιακό σχολείο. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να γνωρίσει κανείς τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων μαθησιακών περιβαλλόντων, καθώς τους βασικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των μαθησιακών περιβαλλόντων σύμφωνα με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών. Γίνεται αναφορά στο εκπαιδευτικό σενάριο και στα βασικά δομικά στοιχεία του, καθώς και στα στάδια δημιουργίας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού σεναρίου. 

7 Νοε 2013

"... Η πόλις σε ακουλουθεί ..."

Στο πλαίσιο των επταήμερων εκδηλώσεων (10-16 Νοεμβρίου) για τον Κ.Π.Καβάφης με γενικό τίτλο "Από τον Αλεξανδρινό ποιητή στον οικουμενικό Καβάφη" θα πραγματοποιηθούν

την Δευτέρα 11/11/13 και ώρα 20:00 τα εγκαίνια της έκθεσης "... Η πόλις σε ακουλουθεί ...", μέρος της οποία περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό και άλλα τεκμήρια από το αρχείο Απόστολου & Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη από τη Ζαγορά (που βρίσκεται σε διαδικασία ψηφιοποίησης) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αλέξανδρο Καπανιάρη. Επίσης στην έκθεση θα υπάρχουν και προθήκες με δείγματα φιλολογικών περιοδικών της συλλογής Κωνσταντινίδη απο την Αιγυπτο της εποχής Καβάφη από την Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς.

Η έκθεση επίσης απαρτίζεται από έργα τέχνης Ελλήνων καλλιτεχνών της Αιγύπτου της συλλογής Δάμτσα του Δήμου Βόλου καθώς και αρχειακό υλικό από τα ΓΑΚ Μαγνησίας και από την συλλογή της οικογένειας Καβάφη (Μουσείο Καβάφη) και της οικογένεια Αγγελοπούλου.22 Οκτ 2013

Διεθνές συνέδριο: Λαϊκός Πολιτισμός και Διαδίκτυο Βόλος, 6-7 Νοεμβρίου 2013Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνει δειθνές συνέδριο με θέμα Λαϊκός Πολιτισμός και Διαδίκτυο, στον Βόλο στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2013. Στόχος του συνεδρίου είναι η κριτική μελέτη της σχέσης μεταξύ του Λαϊκού Πολιτισμού και του Διαδικτύου μέσα από μια πολυπρισματική και διεπιστημονική θεώρηση.

Σκεπτικό

Την τελευταία δεκαετία δεκαετία αυξάνεται διαρκώς το ενδιαφέρον για τη μελέτη του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών και τη συνακόλουθη επίδρασής τους σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Τα ιδιάζοντα, ασαφή και ρευστά χαρακτηριστικά του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών απαιτούν μια διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου και συνιστούν ένα κοινό τόπο θεωρητικής και μεθοδολογικής ζύμωσης μεταξύ των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Στην πρόκληση αυτή ανταποκρίθηκε πολύ πρόσφατα και η επιστήμη της Λαογραφίας, η οποία μπολιασμένη με το θεωρητικό και μεθοδολογικό λόγο άλλων συναφών επιστημών(Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία) επιχειρεί να περάσει από τον εντοπισμό και την περιγραφή των νέων φαινομένων στη συστηματική μελέτη και την ανάλυση αυτών. Ειδικότερα, εστιάζει στο ζήτημα της εμφάνισης και της ευρείας χρήσης μορφών του λαϊκού πολιτισμού(ανέκδοτα, λαϊκή λογοτεχνία, παραστασιακές τέχνες, λαϊκά δρώμενα κλπ.) στο διαδίκτυο και στην προβολή τους μέσα από τις νέες τεχνολογίες(cd-rom,βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά μουσεία κλπ). Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως ο λαϊκός πολιτισμός συγκροτεί ένα προνομιακό πεδίο ατομικής και συλλογικής έκφρασης στο διαδίκτυο, όπου οι έννοιες της επικοινωνίας και της δημιουργικότητας αναδιατάσσονται και αποκτούν νέο δυναμικό νόημα και περιεχόμενο.
Στόχος του συνεδρίου είναι η κριτική μελέτη της σχέσης μεταξύ του Λαϊκού Πολιτισμού και του Διαδικτύου μέσα από μια πολυπρισματική και διεπιστημονική θεώρηση. Πάνω σ’ αυτή τη βάση το συνέδριο θα επιμείνει σε επιμέρους ζητήματα όπως:
 • Λαϊκός πολιτισμός, λαϊκές αφηγηματικές πρακτικές και νέες μορφές επικοινωνίας(e-mail, Skype)
 • Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης(facebook, twitter, my space) και μορφές λαϊκού πολιτισμού
 • Iστοσελίδες (sites) εθνικών , εθνοτικών και τοπικών φορέων για το λαϊκό πολιτισμό
 • Blogs και ηλεκτρονικά Fora διαλόγου
 • Παραστασιακές τέχνες (χορός, μουσική, λαϊκό θέατρο) στο διαδίκτυο και στις νέες τεχνολογίες
 • Hλεκτρονικά μουσεία και βάσεις δεδομένων
 • Η έννοια του ηλεκτρονικού/ψηφιακού/εικονικού τόπου διαδικτύου
 • Εικονικές/δυνητικές κοινότητες
 • Λαϊκός πολιτισμός και ψηφιακές αναπαραστάσεις
 • Νέες «λαϊκές» μορφές δημιουργικότητας
 • Οικονομική διάσταση της χρήσης μορφών του λαϊκού πολιτισμού στο διαδίκτυο και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες
 • «Επιτόπια» έρευνα, εθνογραφία, κυβερνοχώρος και λαϊκός πολιτισμός
 • Τεχνοπολιτισμός και ταυτότητες
 • Συναίσθημα, διαδίκτυο και η έννοια του «λαϊκού»

Έντυπο υλικό

16 Οκτ 2013

Διεθνές συνέδριο με θέμα Λαϊκός Πολιτισμός και Διαδίκτυο


Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα Λαϊκός Πολιτισμός και Διαδίκτυο, στο Βόλο στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2013.

Πρόγραμμα

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου


Απογευματινή Συνεδρία
16.30
Εγγραφές
17.00
Χαιρετισμοί- Έναρξη Εργασιών
17.30-18.15
Irina Aristarkova, Associate Professor, University of Michigan, School of Art & Design (U.S.A.):
Micro-Creativity of Subaltern Online Communities
18.15-19.00
Robert Glenn Howard, Professor, University of Wisconsin – Madison, Department of Communication Arts (U.S.A.):
The Internet and Authority for All: Everyday Communication and the Power of Digital Hybridity
19.00-19.45
Ευάγγελος Αυδίκος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
?
19.45-20.00
Πηνελόπη Παπαηλία, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
Η εκδρομή στο φεγγάρι… και άλλες περιπέτειες της Διδασκαλίας 2.0 στο ΙΑΚΑ
20.00-20.30
Ερωτήσεις-Συζήτηση

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου


Πρωινή Συνεδρία

9.30-9.45
Έλσα Παπάζογλου:
Λαογραφικά μουσεία και διαδίκτυο: δρόμοι παράλληλοι; Παρατηρήσεις και προβληματισμοί
9.45-10.00
Ελένη Μπουμπάρη:
Ο “Λαϊκός Πολιτισμός στα Μουσεία” ως φράση κλειδί για μια αναζήτηση στο Διαδίκτυο
10.00-10.15
Αλέξανδρος Καπανιάρης, M. Γκασούκα:
Λαϊκός Πολιτισμός και ψηφιακά εμπλουτισμένα βιβλία (enriched e-book) : Σχεδιάζοντας μαθησιακούς πόρους για την εκπαίδευση με την χρήση του διαδικτύου
10.15-10.30
Πέτρος Πετρίδης:
Πειρατεία, Πνευματική Ιδιοκτησία και Ψηφιακή Δημιουργία στο πλαίσιο των Ομότιμων Δικτύων
10.30-10.45
Διάλλειμα
10.45-11.00
Γεώργιος Κατσαδώρος, Ρέα Κακάμπουρα & Ε. Ταστεμίρογλου:
Διαδικτυακοί τόποι και τρόποι παρουσίασης των Βλάχικων Συλλόγων της Θεσσαλίας
11.00-11.15
Χρήστος Παπακώστας,:
Χορός και/στο Youtube. Αναπαραστάσεις και πρακτικές
11.15-11.30
Ασπασία Θεοδοσίου, Λενιώ Μυριβήλη:
Εικονική Πρέσπα: έθνη- κράτη και συνοριακότητα στο διαδίκτυο
11.30-11.45
Δημήτρης Παπαγεωργίου, Θωμάς Μαυροφίδης, Αντώνης Λώς:
Οι πολιτισμικές πρακτικές ως ψηφιακές αναπαραστάσεις: μια συστημική προσέγγιση
11.45-12.45
Ερωτήσεις-Συζήτηση

Απογευματινή Συνεδρία

17.00-18.45
Trevor Blank(Εισήγηση και ερωτήσεις):
Humor and Folk Protest in the Digital Age
18.45-19.30
Charlie Gere(Εισήγηση και ερωτήσεις):
Hauntology of the Web
19.30-20.00
Ερωτήσεις-Συζήτηση
Κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου

11 Οκτ 2013

Σύγχρονοι ορίζοντες των λαογραφικών σπουδών

Σύγχρονοι ορίζοντες των λαογραφικών σπουδών

Εννοιολογικό πλαίσιο, έρευνα, φύλο, διαδίκτυο, σχολείο

Μαρία Γκασούκα, Ξανθίππη Φουλίδη

Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2012

 Ο παρών τόμος εστιάζει στις θεμελιώδεις πεποιθήσεις, αξίες, κοινωνικές επιλογές κ.ά., καθώς και στις αισθητικές αντιλήψεις της σύγχρονης κοινωνίας, στη γνώση της εξέλιξης της λαογραφικής θεωρίας και έρευνας, στα ζητήματα των σχέσεών της με άλλες όμορες επιστήμες, στην κριτική που ασκείται σχετικά. Επίσης, δίνει έμφαση στις σύγχρονες αναζητήσεις και στους επαναπροσδιορισμούς των στόχων και των εργαλείων της λαογραφικής επιστήμης, αλλά και στις σχέσεις και τις επιδράσεις που δέχεται από ρεύματα, όπως ο μεταμοντερνισμός, ο φεμινισμός, οι μεταποικιακές θεωρίες, οι θεωρίες της σεξουαλικότητας κ.λπ. Ιδιαίτερα αναδεικνύεται η μελέτη της συμβολής της αναλυτικής κατηγορίας "Φύλο" στην ανανέωση, στον εκσυγχρονισμό και στον εκδημοκρατισμό των λαογραφικών σπουδών, το διαδίκτυο και η εθνογραφία του, οι νέες αναζητήσεις της λαογραφικής έρευνας και η προσέγγιση της λαογραφίας, σε αντίθεση με τις κυρίαρχες έως πρόσφατα αντιλήψεις, ως μέσου και οχήματος προσέγγισης και αποδοχής της ετερότητας στις σχέσεις μεταξύ πολιτισμών, εθνοτήτων, ποικίλων λαϊκών ομάδων, κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων, κοινωνικών φύλων, σεξουαλικότητας, θρησκείας κ.λπ. Ως παράρτημα στο συγκεκριμένο τόμο αποτυπώνεται σε ένα βαθμό η απόπειρα φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου να δημιουργήσουν ένα ενδιαφέρον σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

4 Ιουλ 2013

e-learning: Λαϊκός πολιτισμός και Εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αντικείμενο και Στόχευση Προγράμματος
Το πρόγραμμα «Λαϊκός Πολιτισμός & Εκπαίδευση με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών» έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους/ες να εξοικειωθούν με το λαϊκό πολιτισμό, την εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση εργαλείων και περιβαλλόντων Τ.Π.Ε. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος θα προσφερθούν επτά (7) διδακτικές ενότητες (modules) που αναφέρονται στο λαϊκό πολιτισμό και την εκπαίδευση, με εργαλεία και σε περιβάλλοντα Τ.Π.Ε. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού. Επίσης στο πρόγραμμα προσφέρονται θεματικές σχετικές με μεθόδους ποιοτικής έρευνας επαναπροσδιορίζοντας τα σύγχρονα δεδομένα για το λαϊκό πολιτισμό, την παράδοση και τις σύγχρονες λαογραφικές σπουδές. Παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία του λαϊκού πολιτισμού για την εκπαίδευση με τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τη διδασκαλία του μέσω Τ.Π.Ε. Τέλος διασαφηνίζεται η σχέση του λαϊκού πολιτισμού με το διαδίκτυο.
 
 
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 
Το Πρόγραμμα απαρτίζεται από 7 Διδακτικές Ενότητες:
 
 
 
 
 
 
 

 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος
·                         1η Διδακτική Ενότητα:
Εισαγωγή στις σύγχρονες λαογραφικές σπουδές
Έναρξη: Δευτέρα 30/09/2013
Λήξη: Κυριακή 03/11/2013
·                         2η Διδακτική Ενότητα:
Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στο πλαίσιο των λαογραφικών σπουδών
Έναρξη: Δευτέρα 04/11/2013
Λήξη: Κυριακή 08/12/2013
·                         3η Διδακτική Ενότητα:
Η αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού στην εκπαίδευση
Έναρξη: Δευτέρα 09/12/2013
Λήξη: Κυριακή 26/1/2014
·                         4η Διδακτική Ενότητα:
Λαϊκός Πολιτισμός & Διαδίκτυο
Έναρξη: Δευτέρα 27/01/2014
Λήξη: Κυριακή 02/03/2014
·                         5η Διδακτική Ενότητα:
Λαϊκός Πολιτισμός, Εκπαίδευση & Interactive Media
Έναρξη: Δευτέρα 03/03/2014
Λήξη: Κυριακή 06/04/2014
·                         6η Διδακτική Ενότητα:
Λαϊκός Πολιτισμός, Web 2.0 και διαδικτυακές εφαρμογές για το λαϊκό πολιτισμό και την εκπαίδευση μέσω Τ.Π.Ε.
Έναρξη: Δευτέρα 07/04/2014
Λήξη: Κυριακή 18/05/2014
·                         7η Διδακτική Ενότητα:
Δημιουργώντας εκπαιδευτικά σενάρια για το λαϊκό πολιτισμό με τη χρήση εργαλείων & περιβαλλόντων Τ.Π.Ε.
Έναρξη: Δευτέρα 19/05/2014
Λήξη: Κυριακή 22/06/2014
 

19 Απρ 2013

Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας: Σημεία αναφοράς από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο

 
 
Διεπιστημονικό ΣυνέδριοΠαρασκευή 24 και Σάββατο 25 Μαΐου 2013
Νομική Βιβλιοθήκη, αίθουσα 'Ευρώπη', Μαυρομιχάλη 23

Ιστορία της Πληροφορίας:
Σημεία αναφοράς από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο

 
Επιστημονική Υπεύθυνη Συνεδρίου
Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 
 
 
 
Θεματικές Συνεδρίου:
 • Ιστορία της Πληροφορίας
 • Ιστορία της Πληροφορικής
 • η Πληροφορία μέσα στον Χρόνο
 • Φιλοσοφία της Πληροφορίας
 • Πληροφορία και Νέες Τεχνολογίες
 • Σύγχρονη Θεωρία της Πληροφορίας
 • η Επιστήμη της Πληροφορίας Σήμερα
 • Πληροφορία και Κοινωνικά Δίκτυα
 • Ανοικτή Πρόσβαση και Πληροφορία
 • Δέσμευση Πληροφορίας με Αποκλειστικά Δικαιώματα
 • Άδειες Χρήσης και Πληροφορία
 • Ψηφιακό Χάσμα και Πληροφορία
 • Δεοντολογία της Πληροφορίας

"…Η ιστορία της πληροφορίας αρχίζει σε μια εποχή ριζικά διαφορετική από τη δική μας, όταν κάθε σκέψη και κάθε ομιλία χανόταν αμέσως μόλις γεννιόταν.

Ξεκινώντας από την επινόηση της γραφής και των αλφαβήτων και από τα επί μακρόν παρεξηγημένα "ομιλούντα τύμπανα" της Αφρικής, ο James Gleick αφηγείται την ιστορία των τεχνολογιών της πληροφορίας που άλλαξαν την ίδια τη φύση της ανθρώπινης συνείδησης.

Προσφέρει πορτρέτα των κυριότερων προσώπων που συνέβαλαν στη σταθερή ανάπτυξη της σύγχρονης κατανόησής μας για την πληροφορία: του Τσαρλς Μπάμπατζ, του ιδιόρρυθμου εφευρέτη του πρώτου μεγάλου μηχανικού υπολογιστή - της Άντα Μπάιρον, της ευφυούς και κακότυχης κόρης του μεγάλου ποιητή, η οποία έγινε ο πρώτος πραγματικός προγραμματιστής - κεντρικών προσωπικοτήτων όπως ο Σάμουελ Μορς, ο Άλαν Τιούρινγκ και του Κλοντ Σάνον, που ήταν ο δημιουργός της ίδιας της θεωρίας της πληροφορίας.

Στη συνέχεια, ανοίγεται μπροστά μας η εποχή της πληροφορίας. Οι πολίτες αυτού του κόσμου γίνονται αναγκαστικά "ειδικοί": λάτρεις των δυαδικών ψηφίων και των ψηφιολέξεων. Και μερικές φορές νιώθουν να πνίγονται, καθώς τους σαρώνει ένας χείμαρρος από σύμβολα και σήματα, ειδήσεις και εικόνες, blogs και tweets.

"Η Πληροφορία" εξιστορεί πώς φτάσαμε ώς εδώ και περιγράφει πού κατευθυνόμαστε...

...Οι πρώτες ύλες ήταν διάσπαρτες και ακτινοβολούσαν στο τοπίο των αρχών του 20ού αιώνα: γράμματα και μηνύματα, ήχοι και εικόνες, ειδήσεις και εντολές, αριθμοί και δεδομένα, σήματα και σημεία: ένας συρφετός από είδη που σχετίζονταν μεταξύ τους. Διακινούνταν συνεχώς, μέσω ταχυδρομείου ή καλωδίων ή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Όμως, δεν υπήρχε μια λέξη που να "χαρακτηρίζει" όλα αυτά τα πράγματα...

...Μερικοί μηχανικοί άρχισαν να μιλούν για την πληροφορία (information). Χρησιμοποιούσαν αυτή τη λέξη με έναν τρόπο που σήμαινε κάτι τεχνικό: την ποσότητα της πληροφορίας ή το μέτρο της πληροφορίας. Ο Σάνον υιοθέτησε αυτή τη χρήση. Για τους σκοπούς της επιστήμης, η πληροφορία έπρεπε να σημαίνει κάτι ειδικό. Τρεις αιώνες νωρίτερα, η νέα επιστήμη της φυσικής δεν μπορούσε να προοδεύσει μέχρι που ο Ισαάκ Νεύτων οικειοποιήθηκε λέξεις που ήταν αρχαίες και ασαφείς -δύναμη, μάζα, κίνηση, ακόμη και χρόνος- και τους έδωσε νέες σημασίες...

Μέχρι τότε, η κίνηση (για παράδειγμα) ήταν ένας εύπλαστος και περιεκτικός όρος όπως η πληροφορία...

Τον 19ο αιώνα, η ενέργεια άρχισε να υφίσταται μια παρόμοια μεταμόρφωση: οι φυσικοί φιλόσοφοι τη μαθηματικοποίησαν και έδωσαν με αυτό τον τρόπο στην ενέργεια τη θεμελιώδη θέση της στην εικόνα που έχει ο φυσικός για τη φύση.

Το ίδιο συνέβη με την πληροφορία. Μια "τελετή καθαρμού" κατέστη αναγκαία. Και τότε, όταν η πληροφορία έγινε απλή, διυλισμένη, μετρημένη σε bits, βρέθηκε να υπάρχει παντού. Η θεωρία του Σάνον δημιούργησε μια γέφυρα ανάμεσα στην πληροφορία και την αβεβαιότητα - ανάμεσα στην πληροφορία και την εντροπία - και ανάμεσα στην πληροφορία και το χάος. Οδήγησε στους σύμπυκνους δίσκους (compact discs) και στις συσκευές φαξ, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τον κυβερνοχώρο, στο νόμο του Μουρ και στις Σίλικον Άλεϊς όλου του κόσμου.

Γεννήθηκε η επεξεργασία της πληροφορίας, παράλληλα με την αποθήκευση της πληροφορίας και την ανάκτηση της πληροφορίας... Ο τροφοσυλλέκτης άνθρωπος, με έναν αλλόκοτο τρόπο, επανεμφανίζεται ως συλλέκτης πληροφορίας...

Η πληροφορία διαπερνά τις επιστήμες από πάνω μέχρι κάτω, μεταμορφώνοντας κάθε κλάδο της γνώσης. Αρχικά η θεωρία της πληροφορίας εμφανίστηκε σαν μια γέφυρα από τα μαθηματικά στην ηλεκτρολογία, και από εκεί στους υπολογιστές. Ακόμη και η βιολογία έχει γίνει μια επιστήμη της πληροφορίας, ένα γνωστικό αντικείμενο από μηνύματα, εντολές και κώδικα. Τα γονίδια περιέχουν πληροφορία και επιτρέπουν διαδικασίες ανάγνωσης και αντιγραφής της. Η ζωή εξαπλώνεται με τη δικτύωση. Το ίδιο το σώμα είναι ένας επεξεργαστής πληροφορίας. Η μνήμη δεν βρίσκεται μόνο στους εγκεφάλους αλλά σε κάθε κύτταρο.

Το DNA είναι το κατεξοχήν μόριο πληροφορίας, ο πιο προηγμένος επεξεργαστής μηνυμάτων στο κυτταρικό επίπεδο - ένα αλφάβητο και ένας κώδικας, έξι δισεκατομμύρια bits για το σχηματισμό ενός ανθρώπινου όντος.

"Εκείνο που βρίσκεται στον πυρήνα κάθε έμβιου αντικειμένου είναι πληροφορίες, λέξεις, εντολές. Αν θέλετε να κατανοήσετε τη ζωή, μη σκέφτεστε μια παλλόμενη και δονούμενη γέλη. Σκεφτείτε την τεχνολογία πληροφοριών", διακηρύσσει ο θεωρητικός της εξέλιξης Ρίτσαρντ Ντόκινς...

Όταν τα σωματίδια ή τα κβαντικά συστήματα βρίσκονται σε κατάσταση εμπλοκής, οι ιδιότητές τους παραμένουν συσχετισμένες σε τεράστιες αποστάσεις και σε τεράστιους χρόνους. Προκύπτουν απόκοσμα παράδοξα, που δεν επιλύονται ώσπου να κατανοήσει κανείς πώς η εμπλοκή κωδικοποιεί την πληροφορία, μετρημένη σε bits ή στο κβαντικό τους αντίστοιχο, με το αλλόκοτο όνομα qubits (κβαντικά bits)...

Οι νόμοι της φυσικής είναι οι αλγόριθμοι. Κάθε φλεγόμενο άστρο, κάθε σιωπηλό νεφέλωμα, κάθε σωματίδιο που αφήνει το φευγαλέο ίχνος του σε ένα θάλαμο νέφωσης, είναι ένας επεξεργαστής πληροφορίας. Το σύμπαν "υπολογίζει" το πεπρωμένο του σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής..."

(Από την παρουσίαση του βιβλίου του J. Gleick, Πληροφορία-ιστορία, θεωρία, ο χείμαρρος, εκδ. Τραυλός, 2011)


Πηγή: http://conferences.ionio.gr/infohist2013/topics