20 Νοε 2013

Τα βιβλία Πληροφορικός Γραμματισμός και Ψηφιακά Πλαίσια Μάθησης στο νέο Ψηφιακό Σχολείο στο βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου στο Βόλο
Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο &

 Ψηφιακά Πλαίσια Μάθησης στο νέο ψηφιακό σχολείο από τον Αλέξανδρο Καπανιάρη και την Ελένη Παπαδημητρίου


Κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις ΖΗΤΗ δυο νέα βιβλία από τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς Αλέξανδρο Καπανιάρη (Καθηγητή Πληροφορικής, υπεύθυνο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ν. Μαγνησίας) και την Ελένη Παπαδημητρίου (Νηπιαγωγό).

Τα βιβλία εκτός από τον καλαίσθητο σχεδιασμό και την εκπαιδευτική δομή στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρουσιάζουν τον σκοπό, τους διδακτικούς στόχους, καθώς και τις λέξεις-κλειδιά του θέματος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Θεωρητικό μέρος, όπου γίνεται προσπάθεια να δοθεί μια όσο το δυνατόν περιεκτικότερη και ουσιαστικότερη ενημέρωση σχετικά με το εκάστοτε θέμα. Τη θεωρία ακολουθούν οι Εργαστηριακές Παρουσιάσεις, όπου πραγματοποιείται μια βήμα-βήμα προσέγγιση του «τεχνικού» μέρους, όπως λόγου χάρη ο τρόπος δημιουργίας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) που αποτελούν παραδείγματα διδακτικών παρεμβάσεων.

Στη συνέχεια παρατίθενται στο τέλος του κάθε κεφαλαίου οι Προτεινόμενες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, που αποτελούν προτάσεις διδακτικών παρεμβάσεων με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έπειτα ακολουθεί η Βιβλιογραφία, στην οποία βασίστηκε το κεφάλαιο κι επιπρόσθετα, όπου είναι αναγκαίο, ακολουθούν τα Παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν καταλόγους εργαλείων και λογισμικών. Τέλος, κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει τη Συμπληρωματική βιβλιογραφία, τις Σχετικές με το εκάστοτε κεφάλαιο ιστοσελίδες (links) και τους Καταλόγους των Μαθησιακών Εργαλείων & Περιβαλλόντων, προκειμένου να κατατοπίσουν τον/την αναγνώστη/τρια και να θέσουν τις βάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Επίσης κατά την «περιήγησή» του ο αναγνώστης σε κάθε κεφάλαιο υποβοηθάται μέσα από κατατοπιστικά εικονίδια.

Τα βιβλία  «Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο Ψηφιακό Σχολείο» και «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Πλαίσια στο νέο ψηφιακό σχολείο» απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων ξεκινώντας από την προσχολική και την πρωτοσχολική ηλικία και προχωρώντας στο Δημοτικό και ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε φοιτητές παιδαγωγικών σχολών, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακής ειδίκευσης επίπεδο, καθώς επίσης και σε εκπαιδευόμενους όλων των βαθμίδων.

Οι εκδόσεις συνοδεύονται από εκπαιδευτικό CD-ROM με βοηθητικό υλικό και προλογίζονται αντίστοιχα από τον Καθηγητή Παιδαγωγικών και Διδακτικής της ΑΣΠΑΙΤΕ κ. Κώστα Βαϊνά (Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο) και τον Καθηγητή Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.  κ. Δ. Ψύλλος (Ψηφιακά Πλαίσια Μάθησης στο νέο ψηφιακό σχολείο).

Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο

Όσον αφορά στο περιεχόμενο του τόμου «Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο Ψηφιακό σχολείο» θα πρέπει να ειπωθεί ότι στηρίζεται: α) στη φιλοσοφία των νέων πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών, β) στις δράσεις που εξελίσσονται από το πρόγραμμα «Ψηφιακό Σχολείο» & «Νέο Σχολείο» του Υ.Π.Θ.Π.Α, γ) στους σχεδιασμούς για τη μείζονα επιμόρφωση και τη θεσμοθέτηση των μαθημάτων:

• ερευνητική εργασία (project) στην Α’ – B’ Γενικού Λυκείου και Α’ ΕΠΑΛ,

• μαθήματα που υλοποιούνται σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ερευνητικής εργασίας (project) στο Γυμνάσιο (π.χ. Τοπική ιστορία),

• ειδική θεματική δραστηριότητα (Ε.Θ.Δ.) στη Β’ τάξη Ημερησίου και στη Γ’ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ερευνητικής εργασίας (project).

Η χρησιμότητα συνεπώς αυτής της έκδοσης είναι μεγάλη τόσο για τα μαθήματα γενικής παιδείας στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ειδικά για τα γνωστικά εκείνα αντικείμενα που στηρίζονται στην ερευνητική εργασία (project) και ειδικότερα στο ρόλο του διαδικτύου και των περιβαλλόντων Τ.Π.Ε.


Πιο αναλυτικά, στο πρώτο Κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται λόγος για τα εργαλεία και περιβάλλοντα των Τ.Π.Ε. του νέου Ψηφιακού Σχολείου. Στόχος είναι να εισαχθούν οι αναγνώστες στη βασική φιλοσοφία του νέου ψηφιακού σχολείου και να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί. Παράλληλο στόχο αποτελεί και η ενημέρωση για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές του ψηφιακού σχολείου και τα νέα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας (π.χ. διαδραστικός πίνακας και ηλεκτρονικός αναγνώστης), καθώς και η κατανόηση της λειτουργίας των ψηφιακών πόρων εμπλουτισμού των νέων εμλουτισμένων βιβλίων (enhanced e-book). Τέλος, στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος επιλογής και χρησιμοποίησης των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων από το ψηφιακό αποθετήριο (Φωτόδεντρο), προκειμένου να μπορεί κανείς στη συνέχεια να οργανώσει δραστηριότητες ή σενάρια μαθήματος μέσω Τ.Π.Ε.

 Στο δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται εκείνα τα εργαλεία του διαδικτύου και περιβάλλοντα των Τ.Π.Ε., που οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να εντάξουν στις φάσεις υλοποίησης της ερευνητικής εργασίας. Επίσης αναλύεται ο τρόπος, με τον οποίο θα μπορούσε κανείς να επιλέξει και να εντάξει στη συνέχεια τα κατάλληλα εργαλεία διαδικτύου και περιβάλλοντα Τ.Π.Ε. στην καθεμία από τις εννέα φάσεις υλοποίησης της ερευνητικής διαθεματικής εργασίας (project).

Το τρίτο κατά σειρά Κεφάλαιο αφορά το νέο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας στη Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων στο Γυμνάσιο. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος καθώς και προτάσεις για το ρόλο του διαδικτύου και των περιβαλλόντων Τ.Π.Ε. σε αυτό. Παράλληλα, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται λογισμικά και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με το μάθημα της τοπικής ιστορίας. Γίνεται συνάμα παρουσίαση του ρόλου των εργαλείων οπτικής αφήγησης στο νέο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας, της λειτουργίας του υπερκειμένου/υπερμέσου ως μέσο κριτικής επεξεργασίας του ιστορικού υλικού και των λογισμικών, τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας. Επίσης , γίνεται εισαγωγή στην έννοια της εικονικής πραγματικότητας ως εναλλακτικής μορφής βιωματική διδασκαλία.
Ψηφιακά μαθησιακά πλαίσια στο νέο ψηφιακό σχολείο

Το βιβλίο «Ψηφιακά μαθησιακά πλαίσια στο νέο Ψηφιακό Σχολείο» αποτελείται από πέντε κεφάλαια, με τέτοια σχεδίαση και δομή, ώστε να είναι εύχρηστα και να αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις χρήσιμους οδηγούς.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο Κεφάλαιο αφορά στην αξιοποίηση του ψηφιακού οπτικού λεξικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή των εκπαιδευτικών σε ζητήματα οπτικής επικοινωνίας με τη βοήθεια του ψηφιακού οπτικού λεξικού ως εργαλείου εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Αναφέρονται τα είδη των έντυπων οπτικών λεξικών και οι δυνατότητες χρήσης του ψηφιακού οπτικού λεξικού στην τάξη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά βήματα δημιουργίας ψηφιακού οπτικού λεξικού προκειμένου να μπορεί κανείς να το δοκιμάσει και στην τάξη του.

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται λόγος για το ψηφιακό κόμικ (comic) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρουσιάζονται τα είδη και τα εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών κόμικς (comics). Παράλληλα, δίνονται οδηγίες που αφορούν στην οργάνωση εργαστηρίου κατασκευής ψηφιακού κόμικ (comic), προκειμένου να μπορεί κανείς να το ενσωματώσει δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το επόμενο Κεφάλαιο, το τρίτο κατά σειρά, αφορά στη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού. Καταρχάς γίνεται λόγος περί του εκπαιδευτικού λογισμικού και των θεωριών μάθησης όπου διαχρονικά έχει στηριχθεί η δημιουργία του. Στη συνέχεια επιχειρείται η κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και η παρουσίαση βελτιωτικής αξιολόγησής του. Επιπρόσθετα, γίνεται λόγος για τα είδη του εκπαιδευτικού λογισμικού που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση και παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος δημιουργίας απλών πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση λογισμικών συγγραφής (π.χ. demo builder), ή με λογισμικό αξιολόγησης τύπου κουΐζ (π.χ. quiz builder)

Το τέταρτο Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ψηφιακή αφήγηση και την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σ’ αυτό το Κεφάλαιο θα γνωρίσει κανείς την ψηφιακή αφήγηση, τα βασικά χαρακτηριστικά της, καθώς επίσης και τα ψηφιακά αφηγηματικά πλαίσια και εργαλεία που είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία. Παρουσιάζονται τα βασικά βήματα δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει στη συνέχεια κανείς την ψηφιακή αφήγηση στην τάξη.

Τέλος, στο πέμπτο Κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζονται τα Ψηφιακά πλαίσια μάθησης στο νέο ψηφιακό σχολείο. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να γνωρίσει κανείς τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων μαθησιακών περιβαλλόντων, καθώς τους βασικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των μαθησιακών περιβαλλόντων σύμφωνα με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών. Γίνεται αναφορά στο εκπαιδευτικό σενάριο και στα βασικά δομικά στοιχεία του, καθώς και στα στάδια δημιουργίας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού σεναρίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: