31 Οκτ 2012

Νέες εκδόσεις: Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο & Ψηφιακά μαθησιακά πλαίσια στο νέο ψηφιακό σχολείο


Τα βιβλία Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο &
 Ψηφιακά Πλαίσια Μάθησης στο νέο ψηφιακό σχολείο
 
προσφέρονται με συνοδευτικό CD  με παραδείγματα, οδηγούς, συνδέσεις κ.ά. από τις εκδόσεις ΖΗΤΗ σε όλα τα γνωστά βιβλιοπωλεία.


Τα βιβλία προλογίζουν ο Καθηγητής Παιδαγωγικών και Διδακτικής της ΑΣΠΑΙΤΕ κ. Κώστας Βαϊνάς (Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο) και ο Καθηγητής Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.  κ. Δ. Ψύλλος (Ψηφιακά Πλαίσια Μάθησης στο νέο ψηφιακό σχολείο).
 
Πληροφορικός Γραμματισμός στο νέο ψηφιακό σχολείο
 
Πιο αναλυτικά, στο πρώτο Κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται λόγος για τα εργαλεία και περιβάλλοντα των Τ.Π.Ε. του νέου Ψηφιακού Σχολείου. Στόχος είναι να εισαχθούν οι αναγνώστες στη βασική φιλοσοφία του νέου ψηφιακού σχολείου και να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί. Παράλληλο στόχο αποτελεί και η ενημέρωση για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές του ψηφιακού σχολείου και τα νέα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας (π.χ. διαδραστικός πίνακας και ηλεκτρονικός αναγνώστης), καθώς και η κατανόηση της λειτουργίας των ψηφιακών πόρων εμπλουτισμού των νέων εμλουτισμένων βιβλίων (enhanced e-book). Τέλος, στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος επιλογής και χρησιμοποίησης των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων από το ψηφιακό αποθετήριο (Φωτόδεντρο), προκειμένου να μπορεί κανείς στη συνέχεια να οργανώσει δραστηριότητες ή σενάρια μαθήματος μέσω Τ.Π.Ε.

 
Στο δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται εκείνα τα εργαλεία του διαδικτύου και περιβάλλοντα των Τ.Π.Ε., που οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να εντάξουν στις φάσεις υλοποίησης της ερευνητικής εργασίας. Επίσης αναλύεται ο τρόπος, με τον οποίο θα μπορούσε κανείς να επιλέξει και να εντάξει στη συνέχεια τα κατάλληλα εργαλεία διαδικτύου και περιβάλλοντα Τ.Π.Ε. στην καθεμία από τις εννέα φάσεις υλοποίησης της ερευνητικής διαθεματικής εργασίας (project).
Το τρίτο κατά σειρά Κεφάλαιο αφορά το νέο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας στη Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων στο Γυμνάσιο. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος καθώς και προτάσεις για το ρόλο του διαδικτύου και των περιβαλλόντων Τ.Π.Ε. σε αυτό. Παράλληλα, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται λογισμικά και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με το μάθημα της τοπικής ιστορίας. Γίνεται συνάμα παρουσίαση του ρόλου των εργαλείων οπτικής αφήγησης στο νέο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας, της λειτουργίας του υπερκειμένου/υπερμέσου ως μέσο κριτικής επεξεργασίας του ιστορικού υλικού και των λογισμικών, τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας. Επίσης , γίνεται εισαγωγή στην έννοια της εικονικής πραγματικότητας ως εναλλακτικής μορφής βιωματική διδασκαλία.
 
Ψηφιακά μαθησιακά πλαίσια στο νέο ψηφιακό σχολείο
 
 
Πιο αναλυτικά, το πρώτο Κεφάλαιο αφορά στην αξιοποίηση του ψηφιακού οπτικού λεξικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή των εκπαιδευτικών σε ζητήματα οπτικής επικοινωνίας με τη βοήθεια του ψηφιακού οπτικού λεξικού ως εργαλείου εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Αναφέρονται τα είδη των έντυπων οπτικών λεξικών και οι δυνατότητες χρήσης του ψηφιακού οπτικού λεξικού στην τάξη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά βήματα δημιουργίας ψηφιακού οπτικού λεξικού προκειμένου να μπορεί κανείς να το δοκιμάσει και στην τάξη του.
Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται λόγος για το ψηφιακό κόμικ (comic) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρουσιάζονται τα είδη και τα εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών κόμικς (comics). Παράλληλα, δίνονται οδηγίες που αφορούν στην οργάνωση εργαστηρίου κατασκευής ψηφιακού κόμικ (comic), προκειμένου να μπορεί κανείς να το ενσωματώσει δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το επόμενο Κεφάλαιο, το τρίτο κατά σειρά, αφορά στη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού. Καταρχάς γίνεται λόγος περί του εκπαιδευτικού λογισμικού και των θεωριών μάθησης όπου διαχρονικά έχει στηριχθεί η δημιουργία του. Στη συνέχεια επιχειρείται η κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και η παρουσίαση βελτιωτικής αξιολόγησής του. Επιπρόσθετα, γίνεται λόγος για τα είδη του εκπαιδευτικού λογισμικού που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση και παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος δημιουργίας απλών πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση λογισμικών συγγραφής (π.χ. demo builder), ή με λογισμικό αξιολόγησης τύπου κουΐζ (π.χ. quiz builder)
Το τέταρτο Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ψηφιακή αφήγηση και την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σ’ αυτό το Κεφάλαιο θα γνωρίσει κανείς την ψηφιακή αφήγηση, τα βασικά χαρακτηριστικά της, καθώς επίσης και τα ψηφιακά αφηγηματικά πλαίσια και εργαλεία που είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία. Παρουσιάζονται τα βασικά βήματα δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει στη συνέχεια κανείς την ψηφιακή αφήγηση στην τάξη.
Τέλος, στο πέμπτο Κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζονται τα Ψηφιακά πλαίσια μάθησης στο νέο ψηφιακό σχολείο. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να γνωρίσει κανείς τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων μαθησιακών περιβαλλόντων, καθώς τους βασικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των μαθησιακών περιβαλλόντων σύμφωνα με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών. Γίνεται αναφορά στο εκπαιδευτικό σενάριο και στα βασικά δομικά στοιχεία του, καθώς και στα στάδια δημιουργίας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού σεναρίου. 

3 Οκτ 2012

Cyberbullying - Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός

Cyberllying - ηλεκτρονικός εκφοβισμός: μορφές, συνέπειες, πρόληψη, αντιμετώπιση. Πηγή: 2012 Saferinternet.gr

Υπερβολική χρήση του Διαδικτύου

Υπερβολική χρήση του Διαδικτύου: σημάδια, συμπτώματα, πρόληψη, αντιμετώπιση. Πηγή: 2012 Saferinternet.gr

Καταγγελία παράνομου περιεχομένου

Safeline.gr: Καταγγελία παράνομου περιεχομένου ή παράνομης συμπεριφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της Safeline (διάρκεια 9:07 λεπτά). Πηγή: 2012 Saferinternet.gr

Παράνομο περιεχόμενο

Υπερβολική χρήση του Διαδικτύου: σημάδια, συμπτώματα, πρόληψη, αντιμετώπιση (διάρκεια 12:27 λεπτά). Πηγή: 2012 Saferinternet.gr

Βασικές συμβουλές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου - Μέρος Β'

Βασικές συμβουλές για την online ασφάλεια - Μέρος Β': αποφυγή κακόβουλου λογισμικού, διαδικτυακές αγορές, η σημασία της κατανόησης των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου των ιστοσελίδων, χρήση του κινητού μας με ασφάλεια, αποφυγή της υπερβολικής ενασχόλησης με το Διαδίκτυο (διάρκεια 13:24 λεπτά). Πηγή: 2012 Saferinternet.gr

Βασικές συμβουλές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου - Μέρος A'

•Βασικές συμβουλές για την online ασφάλεια - Μέρος Α': προστασία της ιδιωτικής ζωής, δικαιώματα και υποχρεώσεις στο Διαδίκτυο, αντιμετώπιση της διαδικτυακής πληροφορίας με κριτική σκέψη, προσεκτική αντιμετώπιση των διαδικτυακών φίλων (διάρκεια 13:35 λεπτά). Πηγή:http://www.saferinternet.gr