18 Φεβ 2011

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΠΑΙΤΕ: "Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην ΤΕΕ.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


http://www.aspete-sep.gr/synedrio

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

"Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην ΤΕΕ.

Καινοτομικές δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης"

14 & 15 Οκτωβρίου 2011Σημαντικές Ημερομηνίες

15 Απριλίου 2011 Λήξη προθεσμίας υποβολής περίληψης

15 Ιουνίου 2011 Ενημέρωση αποδοχής περίληψης

1 Σεπτεμβρίου 2011 Αποστολή πλήρους κειμένων-Εγγραφές Εισηγητών

20 Σεπτεμβρίου 2011 Αποδοχή εισηγήσεων-Πρόγραμμα Συνεδρίου

14 Οκτωβρίου 2011 Έναρξη εργασιών Συνεδρίου

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ, μετά την επιτυχία που είχε το 1ο Συνέδριο που διοργάνωσε τον Δεκέμβριο του 2009, διοργανώνει το 2ο Επιστημονικό του Συνέδριο με θέμα:

"Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην ΤΕΕ.

Καινοτομικές δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης".

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ και θα πραγματοποηθεί στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2011, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στην Αθήνα.

Το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο του ΣΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ:

•Αποσκοπεί στην καταγραφή και παρουσίαση των επιστημονικών και ερευνητικών εξελίξεων στις ειδικότητες του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού καθώς και στις σχέσεις τους με τις επιστήμες της αγωγής και ειδικότερα την ειδική διδακτική και την αξιολόγηση των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων.
•Στοχεύει στην παρουσίαση καινοτομικών εφαρμογών στο χώρο της τεχνολογικής εκπαίδευσης με προοπτική την ανάπτυξη του αειφόρου σχολείου και την προώθηση των ευρύτερων τεχνολογικών εξελίξεων.
•Επιχειρεί να συνδέσει τις νέες ειδικότητες που διαμορφώνονται στον εκπαιδευτικό χώρο με τον διαγραφόμενο δυνάμει νέο ρόλο της Ανώτατης Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Σχολής (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Θεματικές Ενότητες:

•Τεχνολογική εκπαίδευση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών
•Νέες ειδικότητες και εκπαίδευση αειφόρου ανάπτυξης
•Νέες Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας με αναπτυξιακό χαρακτήρα
•Τεχνολογικά μαθήματα, διδακτική και αξιολόγησή τους
•Οργάνωση τάξης και εργαστηρίου
•Τεχνολογία και μεταγνωστικές διεργασίες
•Σχολικά εγχειρίδια και τεχνολογική γνώση
•Προγράμματα σπουδών και τεχνολογική /παιδαγωγική έρευνα
•Έρευνα και εργαστήριο
•Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα ηλεκτρολογίας
•Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα ηλεκτρονικής
•Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα μηχανολογίας
•Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα πολιτικών
•Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα τεχνολογίας και υπολογιστών
•Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα λοιπών ειδικοτήτων
•Πολιτικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης
•Τεχνολογία, περιβάλλον και εκπαίδευση
•Εργασιακές αλλαγές και τεχνολογική εκπαίδευση
•Τεχνολογική έρευνα και αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματος
Πρόσκληση Εργασιών-Υποβολή Περίληψης

Όσοι επιθυμούν να μετέχουν ως εισηγητές στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο θα πρέπει να υποβάλλουν προς κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή τίτλο και περίληψη πρότασης 350 λέξεων στην οποία να αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, οι βασικές θεωρητικές θέσεις, η μεθοδολογία και τα κυριότερα συμπεράσματά της, καθώς επίσης και απαραίτητα η θεματική ενότητα του Συνεδρίου στην οποία εντάσσεται. Η περίληψη της εργασίας θα κατατεθεί με e-mail στη διεύθυνση: synedrio@otenet.gr This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Εγγραφή-Κόστος συμμετοχής

Το κόστος εγγραφής/συμμετοχής στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο είναι:

Εισηγητές/σύνεδροι: 60 ευρώ

Φοιτητές/σπουδαστές: 10 ευρώ

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου, Φάκελο Συνεδρίου (πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων, πρακτικά συνεδρίου κλπ.), καφέ/μπουφέ, Βεβαίωση συμμετοχής.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.aspete-sep.gr/synedrio

Επικοινωνία

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, καθ. Ράνυ Καλούρη, με e-mail στη διεύθυνση synedrio@otenet.gr This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στα τηλέφωνα 210-2896825 και 210-2896757.

Δεν υπάρχουν σχόλια: