12 Φεβ 2009

6o Πανελλήνιο Συνέδριο "ΤΠΕ & Εκπαίδευση", Πειραιάς 17 & 18/10/2009

6o Πανελλήνιο Συνέδριο "ΤΠΕ & Εκπαίδευση"Το συνέδριο οργανώνεται από την Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2003 (629/2004 απόφασή του Πρωτοδικείου Αθηνών), στα πλαίσια των καταστατικών στόχων. Είναι το 6ο στη σειρά (με αρχή το 2003, στο Συνεδριακό της Αργυρούπολης), καθιερωμένη πια συνεδριακή εκπαιδευτική διαδικασία, στον τομέα των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Θα διεξαχθεί στον άρτιο και μοντέρνο συνεδριακό χώρο του Πολυχώρου "Απόλλων" της Νομαρχίας Πειραιά, που βρίσκεται στο τέλος της οδού Πειραιώς, στο ύψος της βιομηχανίας "Ελαΐς", στα Καμίνια.


Περισσότερες πληροφορίες για το Συνεδριακό Πολυχώρο. μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.


Το συνέδριο αφορά:


• Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη.

• Επιμορφωτές ΤΠΕ

• Μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες του πεδίου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

• Yποψήφιους/ες διδάκτορες του πεδίου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

• Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

• Φοιτητές

• Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.

Στόχοι του Συνεδρίου:

• Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη.

• Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

• Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από μάχιμους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε. στον εκπαιδευτικό χώρο δράσης τους.

• Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Να δοθεί βήμα σε μάχιμους εκπαιδευτικούς, να παρουσιάσουν τις θεωρητικές & πρακτικές προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ.
• Η ανάδειξη εργασιών και προσπαθειών εκπαιδευτικών, στο πεδίο των εφαρμογών των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση, που δεν τις αναδεικνύει με προθυμία το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα.


Ενδεικτική θεματολογία του Συνεδρίου


Πληροφορική στην Εκπαίδευση

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προδημοτική εκπαίδευση, στη διδασκαλία μαθημάτων στην πρωτοβάθμια & στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στη διοικητική υποστήριξή τους.

• Πρωτότυπες παρουσιάσεις στο αντικείμενο "Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση".

• Τεχνολογίες της Πληροφορίας κι Επικοινωνίας στα νέα διαθεματικά προγράμματα σπουδών

• Ερευνητικές προσεγγίσεις (παρουσιάσεις εργασιών ερευνητών)

Εκπαιδευτικό λογισμικό

• Εκπαιδευτικό λογισμικό, υποστηρικτικό των νέων βιβλίων

• Εκπαιδευτικό λογισμικό, ενίσχυσης της ηλεκτρονικής σχολικής βιβλιοθήκης

• Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ειδική αγωγή

• Εκπαιδευτικό λογισμικό παραγωγής φοιτητών Π.Μ.Σ., σχετικών με τις ΤΠΕ

• Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην ελληνική πραγματικότητα.

• Edutainment


Διαδίκτυο

• Εκπαιδευτικές Κοινωνίες στο Διαδίκτυο

• Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών εκπαιδευτικών.

• Εκπαιδευτικές πύλες - Δικτυακοί εκπαιδευτικοί τόποι (σχολείων, εκπαιδευτικών, γονέων...)

• Σχολικές ιστοσελίδες: σχεδίαση δομής, περιεχομένου και εργαλείων

• Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων

• Θέματα ασφάλειας του Διαδικτύου

• Διαδίκτυο και παιδί • Web 2.0, Blogs, Wikis & Εκπαίδευση

• Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυοΚρίσιμες ημερομηνίες του Συνεδρίου10/4/2009: Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων προτάσεων συμμετοχής στο Συνέδριο


(11/4/2009 ως 19/5/2009: Προκαταρκτική διαδικασία κρίσης.)20/5/2009: Ενημέρωση (με email) των υποψήφιων εισηγητών για αποδοχή περίληψης. Ανάρτηση καταλόγου και στο website του συνεδρίου.


30/6/2009: Αποστολή στην Οργανωτική Επιτροπή των ολοκληρωμένων κειμένων για (τελική) κρίση.


1/7/2009 ως 29/7/2009 Κρίση ολοκληρωμένων κειμένων από την Επιστημονική Επιτροπή30/7/2009 Ενημέρωση (με email) των υποψήφιων εισηγητών για αποδοχή των ολοκληρωμένων κειμένων.


20/9/2009 Ανακοίνωση του προγράμματος του Συνεδρίου


17 & 18/10/2009: Συνέδριο


30/11/2009: Ανάρτηση πρακτικών Συνεδρίου στο website του Συνεδρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: