26 Φεβ 2009

5ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση


Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για Διεθνείς Συνεργασίες και Εκπαιδευτική Ανάπτυξη / Open & Distance Learning for Global Collaboration and Educational Development


ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Επιστημονική Εταιρεία: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Διεθνές Περιοδικό: OPEN EDUCATION – The Journal for Open & Distance Education & Educational Development

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Call for papers 30/01/2009, 15/03/2009, 15/04/2009
Τελική ημερομηνία κατάθεσης εργασιών 15 Μαΐου 2009
Ενημέρωση αποδοχής εργασιών 15 Ιουνίου 2009
Κατάθεση τελικών εργασιών 15 Ιουλίου 2009
Εγγραφή στο συνέδριο 5 Σεπτεμβρίου 2009
Συνέδριο 27 – 29 Νοεμβρίου 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για Διεθνείς Συνεργασίες και Εκπαιδευτική Ανάπτυξη /
Open & Distance Learning for Global Collaboration and Educational Development

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
· Εφαρμογές και έρευνα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
· Καινοτομίες, νέες και εναλλακτικές μορφές εκπαιδευτικών εφαρμογών σε συμβατικά και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά ιδρύματα
· Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας στην επικοινωνία, διδασκαλία και μάθηση
· Συμβατικό διδακτικό υλικό σε εναλλακτικές ψηφιακές μορφές: E-learning, M-learning, D-learning, Online learning
· Ανοικτή πρόσβαση και ανοικτή εκπαίδευση
· Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συμβατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα: αυτόνομα και μικτά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης

· Εθνικές και Διεθνείς Συνεργασίες Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για βιώσιμη ανάπτυξη

· Ευρωπαϊκές συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
· Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
· Διεθνή και διακρατικά προγράμματα σπουδών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: προβληματισμοί για ανάπτυξη
· Μοντέλα συνεργασίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
· Δια βίου και συνεχιζόμενη εκπαίδευση: συνεργασίες, δυνατότητες, προοπτικές

Δεν υπάρχουν σχόλια: