23 Ιαν 2008

Εικονικές Επιχειρήσεις στο 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

3o ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΕ

Κατηγορία πράξεων 2.3.2.β

Δ΄ περίοδος εφαρμογής: Δεκέμβριος 2007 - Απρίλιος 2008Υπεύθυνος Καθηγητής : Αλέξανδρος Καπανιάρης

Ομάδα Μαθητών Γ’ τάξης του Τμήματος Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Ομάδα Μαθητών Γ’ τάξης του Τμήματος Βοηθών Νοσηλευτών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α:


ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το “KIDS NET”είναι ένα πρότυπο κέντρο προσχολικής αγωγής έχοντας σαν βασικό στόχο την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών καθώς επίσης και η υποστήριξη των γονέων σε θέματα αγωγής και ψυχολογίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β:

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης "RELAX VOLOS PALACE" είναι ένα πρότυπο κέντρο ημερήσιας νοσηλείας που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των ασθενών. Απευθύνεται σε ασθενείς με προβλήματα νευρολογικά, σκελετικά, κινητικά επίσης σε ασθενείς σε μετεγχειρητικό στάδιο καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. (Α.Μ.Ε.Α.)

Η υλοποίηση του προγράμματος αφορά στη δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ όλης της χώρας, με προσομοιωμένες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές με τη χρήση (ή όχι) Η/Υ και κατάλληλα σχεδιασμένου λειτουργικού συστήματος, εργαζόμενοι σε ομάδες σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο «project» μέσω οργανωτικής δομής εικονικής επιχείρησης, αναπαριστούν διαδικασίες, διαδρομές και αντικείμενα μιας πραγματικής επιχείρησης, σε αλληλεπίδραση και με το εξωσχολικό περιβάλλον.
Η πράξη αυτή στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών σε μεθόδους και διαδικασίες της αγοράς εργασίας, στην ευαισθητοποίηση σε θέματα επιχειρηματικής σκέψης, στη στενότερη σύνδεση του σχολείου με την αγορά
εργασίας και στην καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος. Με τα προγράμματα αυτά θα εξομοιώνεται η οικονομική δραστηριότητα των πραγματικών επιχειρήσεων σε συνθήκες σχολικού περιβάλλοντος, με εφαρμογή εκπαιδευτικών διαδικασιών και με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Τελικός Δικαιούχος της εκτέλεσης της πράξης «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ»:

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.)

Συμπράττοντα ιδρύματα:

· το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( Ε.Κ.Π.Α ),
· το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ),
· Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: