13 Σεπ 2008

Ημερίδα «Τεκμηρίωση και επιμέλεια πολιτισμικών πληροφοριών: από τη θεωρία στην πράξη»

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Συνεδρίου CIDOC 2008 με στόχο να αναδείξει την ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας των ελληνικών πολιτιστικών φορέων που παράγουν ψηφιακό περιεχόμενο και να προωθήσει την ανάληψη αξιόλογων πρωτοβουλιών για την παραγωγή ελληνικών προτύπων, σε αντιστοιχία με εκείνα άλλων χωρών. Πργαματοποίηθηκαν ομιλίες, οι οποίες έθιγαν τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση προγραμμάτων ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης πολιτιστικών αγαθών και κυρίως τις δυσκολίες σε σχέση με την ανάπτυξη νέων συστημάτων, την παραμετροποίηση υπαρχόντων συστημάτων, την ανάλυση της πολιτισμικής πληροφορίας και την ανάπτυξη της κατάλληλης ορολογίας ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα κατά την αναζήτηση στοιχείων. Στο πλαίσιο της ημερίδας λειτούργησε έκθεση όπου παρουιάστηκαν τα έργα ελληνικών πολιτιστικών οργανισμών, οι οποίοι έχουν αναπτύξει ηλεκτρονική τεκμηρίωση, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να αποκτήσει μια εποπτεία των τεκταινόμενων στην Ελλάδα στον τομέα της ψηφιακής τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο κλείσιμο της ημερίδας θα πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με προσκεκλημένους από τον πανεπιστημιακό χώρο και εκπροσώπους φορέων που ασχολούνται με την τεκμηρίωση πολιτιστικών πληροφοριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: