11 Ιουλ 2008

1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Βόλος, 24-26 Απρίλη 2009


Σκοπός


Να δώσει βήμα σε «μάχιμους», αλλά και σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, να παρουσιάσουν -μέσα από ένα επιστημονικά αξιόπιστο οπτικό πρίσμα- τις θεωρητικές, αλλά κυρίως τις έμπρακτες προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας σημαντικά σημεία θετικής, αλλά και αρνητικής, κριτικής απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ.


Διοργανωτές

• Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)

• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας


Απευθύνεται σε


• Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

• Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

• Επιμορφωτές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

• Μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες και υποψήφιους/ες διδάκτορες του τομέα των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

• Φοιτητές/ριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ και Πληροφορικής με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

• Ερευνητές με πεδίο ενδιαφέροντος τις ΤΠΕ στην ΕκπαίδευσηΘεματικές περιοχές

• Διδασκαλία και μάθηση με ΤΠΕ

• Ανάπτυξη και χρήση πρότυπου εκπαιδευτικού λογισμικού

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση ΤΠΕ

• Σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού

• Παιδαγωγικές χρήσεις ΔιαδικτύουΚατηγορίες παρουσιάσεων

• Εισήγηση (6-10 σελίδες) (υποβάλλονται σε κρίση με σύστημα κριτών)

• Σύντομη ανακοίνωση (3-4 σελίδες) (με ευθύνη της επιστημονικής επιτροπής)

• Ομάδα συζήτησης (2-3 σελίδες) (με ευθύνη της επιστημονικής επιτροπής)

• Εργαστηριακή παρουσίαση (2-3 σελίδες) (με ευθύνη της επιστημονικής επιτροπής)


Κρίσιμες ημερομηνίεςΈναρξη υποβολής εργασιών: 1 Σεπτεμβρίου 2008 (αποστέλλονται με e-mail στο ppol@uth.gr)


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 31 Δεκεμβρίου 2008Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 2 Φεβρουαρίου 2009


Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά: 27 Φεβρουαρίου 2009Διεξαγωγή συνεδρίου: 24-26 Απριλίου 2009ΕπικοινωνίαΔικτυακός τόπος http://www.1ecicte.gr/e-mail : info@1ecicte.gr τηλ: 2421074985fax: 2421074669ΣυντονιστήςΠολίτης Παναγιώτης, Επικ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: