25 Μαρ 2008

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ (Ερωτήσεις για την πιστοποίηση)

Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών
επιλογών
http://users.sch.gr/misailidis/Test_&_Pistopoihshs_.htm

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
http://users.sch.gr/misailidis/er_cd.htm

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
http://users.chal.sch.gr/misailidis/praktik.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: