2 Ιαν 2011

5o Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δ.Ε.

5o Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δ.Ε.
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Α.Π.:133141/Γ2/22-10-2010)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ιωάννινα, 1 - 3 Απριλίου 2011

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών (Π.Ε.Κα.Π) και το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Τμήμα ΣΤ΄- Μελετών της Διεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υπουργείου Παιδείας, διοργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα:

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στο νέο σχολείο»

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση της κοινότητας σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία και τη διδακτική της Πληροφορικής. Επίσης, στο σκοπό του συνεδρίου εντάσσεται η επικοινωνία και η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ καθηγητών Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και όλων όσων ενδιαφέρονται για θέματα της Πληροφορικής στην εκπαίδευση, αποσκοπώντας στη δημιουργική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ειδικότερα οι θεματικοί άξονες που προσδιορίζουν τις εργασίες του είναι οι εξής:

•Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
•Επιμόρφωση - Υποστήριξη καθηγητών Πληροφορικής
•Διδακτική της Πληροφορικής
•Παιδαγωγική προσέγγιση της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού
•Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ ΛΑΚ)
•Ανάπτυξη, αξιοποίηση, αξιολόγηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ
•Το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής - πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολικής μονάδας
•Εκπαιδευτική πολιτική για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
•Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)
•Εκπαιδευτική Ρομποτική
•Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) - Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στη Μέση Εκπαίδευση.


Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα οργανωθούν τα παρακάτω εργαστήρια (workshops):

•Ο διαδραστικός πίνακας στη διδακτική πράξη
•Εκπαιδευτική ρομποτική
•Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών στην εκπαίδευση: το παράδειγμα του Second Life
•Χρήση logo-like προγραμματιστικών περιβαλλόντων στη διδασκαλία της πληροφορικής στην Α/θμια και την Β/θμια Εκπαίδευση
Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: