29 Ιουλ 2010

eRA 5 – Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

eRA 5 – Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τη συμβολή της
Πληροφορικής Τεχνολογίας στην Επιστήμη, Οικονομία,
Κοινωνία και Εκπαίδευση
International Scientific Conference
e RA - 5
The SynEnergy Forum
The Conference for International Synergy in Energy,
Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science,
Economy, Society and Education

http://era.teipir.gr

Friday 17/09/2010
11:45 – 13:45
Education II Session - Organized by Hellenic Educational Society
Chair: G. Grollios - G. Dimakos – P. Gounari

5.“The electronic book (e-book) as a tool of problem solving teaching”, A. Kapaniaris, K. Vainas, E. Papadimitriou, G. Valatsou

T.E.I. of Piraeus

____________________

Piraeus, Greece
15 - 18 September 2010
________________
Download Program of Sessions Here
________________________________________
announces the joint event:


Hosted by:
T.E.I. of Piraeus (T.E.I.PIR)

Co-organized by:
University of Athens (UoA)
European Assosiation of Telematics Applications(EATA)
Georgian Technical University (GTU)
Georgian Academy of Natural Sciences (GANS)
University of Indianapolis-Athens Campus(UIndy)
Oulu University of Applied Sciences (OUAS)
Politehnica" University of Timisoara, Romania (PUT)
Russian Academy of Natural Sciences (RANS)
University of the West of Scotland (UWS)
Euro Mediterranean Academy of Arts and Sciences (EMAAS)
International Foundation for Sustainable Development (IFSD)

Δεν υπάρχουν σχόλια: