10 Απρ 2010

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδιακασία / Πάτρα 28-30/11/2011

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδιακασία / Πάτρα 28-30/11/2011
http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/conference/

Οργάνωση:
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Π।Τ।Δ।Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Εργαστήρι Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Σκοπός
Να δώσει βήμα σε ενεργούς εκπαιδευτικούς, σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και σε ερευνητές με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΤΠΕΕ), ώστε να παρουσιάσουν μέσα από ένα επιστημονικά αξιόπιστο πρίσμα τις θεωρητικές, αλλά κυρίως τις έμπρακτες προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕΕ, αναδεικνύοντας σημαντικά σημεία θετικής, αλλά και αρνητικής, κριτικής απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕΕ।

Απευθύνεται σε
■Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕΕ
■Ερευνητές στο χώρο των ΤΠΕΕ
■Επιμορφωτές ΤΠΕE
■Μεταδιδακτορικούς φοιτητές/ριες στο χώρο των ΤΠΕΕ
■Υποψήφιους διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες στο πεδίο των ΤΠΕΕ
■Φοιτητές/ριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ και Πληροφορικής με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕE.

Θεματικές περιοχές
■Διδασκαλία και μάθηση με ΤΠΕ
■Σχεδίαση, παραγωγή, αξιολόγηση και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
■Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση των ΤΠΕ
■Logo, Εκπαιδευτική ρομποτική
■Σύγχρονες τεχνολογίες υποστήριξης του διδακτικού έργου
■Εκπαιδευτικές χρήσεις Διαδικτύου
■Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: