21 Νοε 2008

Ημερίδα: Ιστορικές βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες - Η βιβλιοθήκη του Ν.Ι. Πανταζόπουλου στην ψηφιακή εποχή

Ημερίδα: Ιστορικές βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες

Η βιβλιοθήκη του Ν.Ι. Πανταζόπουλου στην ψηφιακή εποχή

Παρασκευή 28/11/2008, Βόλος Κτήριο Σπίρερ

Οργάνωση:
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.)
Όμιλος Φίλων Βιβλιοθήκης Ν.Ι. Πανταζόπουλου - Δημοτιού Κέντρου Ιστορίας & Τεκμηρίωσης Βόλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: