16 Απρ 2008

5o Πανελλήνιο Συνέδριο "ΤΠΕ & Εκπαίδευση"

5o Πανελλήνιο Συνέδριο "ΤΠΕ & Εκπαίδευση"http://eeep.gr/synedrio/5/index.htm

4 & 5 Οκτωβρίου 2008 (Σάββατο & Κυριακή), από 10.30 π.μ. ως 19.00

Για το συνέδριο
Το συνέδριο οργανώνεται από τη Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, συλλογικότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2003 (αναγνωρισμένη από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την 629/2004 απόφασή του), στα πλαίσια των καταστατικών της στόχων. Είναι το 5ο στη σειρά , ξεκινώντας από το 2003, από το Συνεδριακό της Αργυρούπολης.

Το συνέδριο αφορά:
• Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.• Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη.• Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.• Φοιτητές• Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
Θεματολογία συνεδρίου

Πληροφορική στην εκπαίδευση
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην εκπαίδευση.
Πρωτότυπες παρουσιάσεις στο αντικείμενο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας κι Επικοινωνίας» στην εκπαίδευση
Τεχνολογίες της Πληροφορίας κι Επικοινωνίας στα νέα προγράμματα σπουδών του δημοτικού σχολείου
Ερευνητικές προσεγγίσεις (παρουσιάσεις εργασιών ερευνητών)
Παρουσιάσεις πρότυπων διδασκαλιών με τη χρήση των ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς σε εργαστήρια Η/Υ Σχολείων.
Edutainment
…….
Εκπαιδευτικό λογισμικό
Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό
Εποικοδομητικό λογισμικό
Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Ερευνητικές προσεγγίσεις
Εκπαιδευτικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Εκπαιδευτικό λογισμικό, διδακτικό υλικό, υπηρεσίες στήριξης του εκπαιδευτικού έργου
…….
Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικές κοινωνίες στο διαδίκτυο
Χρήση του διαδικτύου στην επιμόρφωση και εκπαίδευση εξ αποστάσεως.
Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών εκπαιδευτικών.
Παρουσιάσεις εργασιών με χρήση διαδικτύου στα σχολεία
Θέματα ασφάλειας του διαδικτύου
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων
Σχολικές ιστοσελίδες: σχεδίαση δομής, περιεχομένου και εργαλείων
Εκπαιδευτικές πύλες
Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυο
Διαδικτυακή εκπαιδευτική δεοντολογία
Ζητήματα ελευθερίας επιλογής διευθύνσεων και περιεχομένου στο διαδίκτυο
Περιπτώσεις ξένων χωρών
…….
Επιμόρφωση
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών
.......
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Μεθοδολογία και διδακτική
.........
Άλλα Θέματα
Εκπαιδευτική πολιτική και ΤΠΕ
OLPC
.....
Τα προτεινόμενα είναι ενδεικτικά του ευρύτερου πεδίου της εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, που είναι και ο λόγος πραγματοποίησης του συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: